Hjem > Siddegymnastik for gerontopsykiatriske patienter på psykiatrisk afdeling

Siddegymnastik for gerontopsykiatriske patienter på psykiatrisk afdeling

Vedligeholdelse/optimering af funktionsniveau.

Formål

 • Vedligeholde funktionsniveauet
 • Forbedre muskelstyrke og kondition
 • Afledning fra depressive tanker
 • Styrke det sociale samvær og skabe relationer
 • Give patienten en oplevelse af egne ressourcer og en oplevelse af, at de gør noget aktivt for at få det bedre
 • Observation af funktionsniveau til planlægning af yderligere ergoterapeutisk intervention
 • Observation i forhold til om patienten har fysiske bivirkninger af medicinen og af hvilke symptomer, de frembyder, og om disse ændres/forsvinder i løbet af indlæggelsen

Fremgangsmåde

Opslag med tid og sted. Altså skaffe et fast tidspunkt i kalenderen og booke et passende rum.
Lave et program, der passer til målgruppen med mulighed for op -og nedgraduering. Anskaffe musik og redskaber. Til målgruppen er redskaber ofte nyttige, da de fjerner fokus fra kroppen.
Have fokus på, at patienter oplever succes og ikke nederlag og ha´ gerne musik/redskaber, der skaber glæde/lægger op til smil. Gerne musik, der er genkendelig og med en fast rytme
Sørge for en pause med tid til at drikke.
Skabe en stemning, hvor det er tilladt at gå, hvis man ikke magter mere, og/eller selv holder de nødvendige pauser.
Lægge op til, at patienten selv graduerer de enkelte øvelser, ud fra hvilke fysiske begrænsninger de har.

Målgruppe

Patienter indlagt på gerontopsykiatrisk afdeling med demens og/eller depression eller til diagnostisk afklaring.

Hyppighed

2 gange om ugen af en times varighed.

Ressourcer

Terapeuten skal have tid inden til at motivere patienten og til at gøre lokalet klar, samt drøftelse med samarbejdspartnere i afdelingen før og efter med videregivelse af observationer.
Det er nok med én ergoterapeut, og gruppen er fin for de ergoterapeutstuderende til at øve sig i patientarbejdet med støtte fra terapeuten.
Det er vigtigt at have et lokale, som kan lukkes af, og hvor der er mulighed for at spille høj musik uden andre bliver generet af det, og hvor der f.eks kan spilles bold uden diverse ting ryger ned.
Diverse bolde, balloner, stave, risposer, faldskærme, måtter mv.

Referencer

 • Sanseintegration. Jean Ayers og Winnie Dunn
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fysisk træning mod demens og fysisk træning for ældre.
 • Lis Puggaard, Servicestyrelsen: Ældretræning i et MTV perspektiv
 • Judith Beck og Merete Mørk: Kognitiv terapi med afledning og exponering
 • Basisbog i ergoterapi - aktivitet og deltagelse i hverdagslivet
 • Elisabeth Townsend: Fremme af menneskelig aktivitet
Sidst opdateret
18.12.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser