Hjem > Sensory Profile - børn

Sensory Profile - børn

Sensory Profile er en gruppe af tests, der er målrettet alle aldersgrupper, både børn og voksne. Sensory Profile afdækker personens evne til at bearbejde sensomotoriske indtryk og udføre daglige aktiviteter.

Formål

  • At afdække hvorledes barnet reagerer på sanseoplevelser i hverdagen
  • At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnets behov, således barnets mulighed for at udføre meningsfulde aktiviteter fremmes

Fremgangsmåde

  • Interview med barn, forældre og evt. pædagoger
  • Spørgeskema fra ”Sensorisk profil” besvares af barnet og/eller de nære voksne i samarbejde med ergoterapeuten
  • Observation i barnets naturlige miljø
  • Opgørelse af spørgeskema
  • Analyse
  • Skriftlig dokumentation (journalnotat, rapport)
  • Formidling til barn, forældre og samarbejdspartnere.
  • Undersøgelsen danner evt. grundlag for et ergoterapeutisk behandlingsforløb

Målgruppe

Personer fra 0 år og op, der har vanskeligheder med at udføre eller deltage i meningsfulde hverdagsaktiviteter. Børnenes adfærd giver anledning til overvejelser i forhold til barnets måde at bearbejde sanseindtryk på.

Hyppighed

Ved opstart af træningsforløbet, eventuelt under forløbet og ved afslutningen af forløbet.

Ressourcer

Udfyldelse af spørgeskema: 1 time
Opgørelse og analyse af spørgeskema: 1-1½ time
Dokumentation: ½ time
Tilbagemelding: 1-1½ time

Referencer

Sidst opdateret
16.04.2015

Mest læste ydelses-beskrivelser