Hjem > Sensomotorisk undersøgelse - APUS

Sensomotorisk undersøgelse - APUS

Den sensomotoriske undersøgelse Apopleksiundersøgelse (APUS) er et valideret undersøgelsesredskab. Undersøgelsesmaterialet kan bestilles på www.gammeltoft.eu/magento/index.php/katalog.html

Formål

At afdække personens sensomotoriske udfald med henblik på at iværksætte en målrettet behandling, der kan danne grundlag for, at personen kan bliver mere selvhjulpen i forhold til at udføre daglige aktiviteter.

Fremgangsmåde

 • Forberedelse: Indhente overordnede oplysninger om personen
 • Udføre aktivitetsundersøgelse
 • Inspektion og palpation af overekstremiteterne
 • Funktion i truncus og scapulas stilling
 • Tonus
 • Muskelkraft, balance og afværgereaktioner
 • Sensibilitet
 • Funktion i overekstremiteterne
 • Håndgreb og koordination
 • Dokumentation

Undersøgelsesskema fra undersøgelsesmaterialet anvendes

Målgruppe

Apopleksipatienter eller andre patienter, hvor det er relevant med en sensomotorisk undersøgelse. Undersøgelsen i sin helhed er ikke egnet til patienter med bevidsthedssvækkelse.

Hyppighed

Ved opstart af træningsforløbet, eventuelt under forløbet og ved afslutningen af forløbet.

Ressourcer

Nærmere beskrevet i undersøgelsesmaterialet.

Referencer

 • Bente Olsen, Therese Dahl, Mette Andresen, Birgitte Gammeltoft og Charlotte Skou Hansen. Udviklingsprojekt som brobygning mellem teori og praksis. DSEF Nyhedsbrev okt. 2010
 • Sandra Oxholm Bertelsen, Chanette Damgaard, Anne-Marie Xenia Jensen. Ekstern validering af APUS: Et ergoterapeutiskredskab til undersøgelse af Apopleksipatienter. Bachelorprojekt UCSJ 2007
 • Lise Nielsen, Rikke Matthiesen Svava, Mie Louise Jensen Eggersen. Tekoppen: Et valideringsdesign. Bachelorprojekt UCSJ 2006
 • www.apus.as
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser