Hjem > Seniorklub Øst

Seniorklub Øst

Seniorklubben er et uformelt forum for medlemmer i Ergoterapeutforeningen i Region Øst, der er gået på pension eller efterløn.

Hvordan kommer du på seniorklubbens mailliste

Hvis du ønsker at komme på Seniorklubbens mail-liste og på den måde få information om fremtidige arrangementer, skal du sende en mail til Åse Munk Mortensen:

aamm@etf.dk

eller sende et brev til Åse Munk Mortensen, Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, 1358 København K.  

Generelt om arrangementer og tilmelding

Arrangementer afvikles med egenbetaling samt begrænset tilskud fra Ergoterapeutforeningen.

Arrangementer annonceres på www.etf.dk. Der er oprettet en liste med kontaktoplysninger på de aktive i Seniorklubben.

Listen er tilgængelig for dem, der står på listen.

Listen benyttes til at orientere om konkrete kommende arrangementer.

Ønsker man at tilmelde sig et arrangement, vil der være oplysninger om, hvordan man tilmelder sig i relation til det konkrete arrangement.

Kontakten foregår primært via e-mails. På nogle arrangementer vil der være begrænset deltagerantal.

Referat fra 20.11.2017

Mødet startede efter en dejlig middag med sild, fiske filet, mørbradbøf og andebryst samt lidt rødvin, hvidvin og øl og vand.

Johanne Drachmann indledte med kort at skitsere hvordan aktiviteterne og årets gang forløber. Mest af hensyn til debutanterne i Seniorklubben.

Evaluering af årets arrangementer (2017)

Rundvisning på Det kgl. Theater og rundvisning på Assistens Kirkegård:
Massiv ros og meget gerne en gentagelse. Referenten fik ikke fanget alle nuancerne i roserne.

Filadelfia: Der var en lang tur frem og tilbage med tog. Vi fik mange informationer om afdelingen for epilepsi bl.a. deres forskningsprojekter, som ergoterapi er en del af. Vi var også på Kurhus. Det var spændende. Vi nåede ikke museet. Det var et stort geografisk område, så vi fik masser af motion.

Besøg på Metropol: Det var spændende, at der var så meget nyt og anderledes. Godt at kende mulighederne f.eks. robotter, sanserum og simulation. Noget af det kan være relevant for os, når alderdommens skavanker melder sig. Det var spændende at se hvordan tværfagligheden fungerer i Praksishuset. Vi savner dog at vide, hvordan Praksishuset bliver brugt i undervisningen. Det kunne være fint at tale med studerende. Tværfaglighed på uddannelsen er vi nysgerrig på.

Fremtidige aktiviteter

I små grupper blev der ideudviklet. Af dømme på lydniveauet, så manglede der ikke ønsker og forlag.

Efter gruppernes fremlæggelse af deres mange forslag til fremtidige aktiviteter kom landsformand Tin Nør Langager og fortalte om sin start som formand og der overordnede strategier i Etf. Vi oplever heldigvis mange nye arbejdsområder, hvor vi bliver efterspurgt. Det er ofte nyuddannede ergoterapeuter, der har en stor opgave med at skabe deres faglige rum. De har brug for vores støtte og inspiration. Vi har også udfordringer på vores store traditionelle arbejdsområder: hospitaler og psykiatrien. Vi tror på og agere aktivt i alliancer f.eks. Demensalliancen og Psykiatrialliancen.

Efter Tinas indlæg kom der ost og kiks på bordene. Samtidig begyndte afklaringen af hvilke af de mange ideer til aktiviteter, der kunne lokke arrangører frem blandt deltagerne.

Arrangementsgrupper er nedsat for følgende aktiviteter:

Aktiviteter hvor der er fastlagt tid på året/sæson:

 • Overtaci på Charlottenborg inden 14.januar. Arr.gr. Annette Balling og Anette Rohde
 • Sommerudflugt til Aboret i Hørsholm inkl. Stresshaven Arr.gr. Marianne Rise og Lisbeth Nordberg
 • Byvandring: Bryggernes Kbh. i sept.Arr.gr. Johanne Drachmann, Anne Hove og Eva Castberg
 • Kofoeds Skole, Frivillighed og Sundby Sejlklub. Okt./Nov. 2018. Arr.gr. Jytte Holm og Gitte Holm

Aktiviteter hvor der IKKE er fastlagt tid på året/sæson:

 • Det udskudte arrangement om Forskningsprojekt om aktiviteter i Psykiatrien af Bodil V. Hansen, lektor på Metropol og Helle Pedersen, ledende ergoterapeut fra Vordingborg. Arr.gr.: Sonja Hansen og Stella xx
 • Rundvisning på det tidligere Kommunehospital i København. Arr.gr. Birthe Fredriksen og Gitte Holm
 • Rundvisning på Det kgl. Teater om arkitektur. Arr.gr. Johanne Drachmann, Karen Hedvig Legarth og Susanne Fortmeier
 • Aktiviteter bl.a. musikalske til demente plejehjemsbeboere. Åse foreslår aktivitet til alle medlemmer i Region Øst. Arr.gr. Ellen Thomassen og Åse Munk Mortensen

Arrangementsgrupperne skal melde ind til Johanne, når de har konkrete planer især dato om deres aktivitet.

Ideer, der ikke kunne tillokke en arr.gr.

 • Rundvisning (igen) på Hjælpemiddelcentret i København
 • Vævemuseum på gods på Vestsjælland Kat??
 • Rundvisning på Københavns Rådhus
 • Aktiviteter og arbejdsevne/fastholdelse (Agnes Såby og Lene D?)
 • Godser på Sydsjælland
 • Indvandrestøtte - mentorer
 • Besøg på museum på det tidligere Sikringen i Nykøbing S
 • Faget siden 2007/ efter kommunalreformen (NB indhold i ERGO18 den 6.og 7. 11.2018.)
 • Medicinhistorisk Museum i Bredgade
 • Genbesøg på Ergoterapeutuddannelsen i 2019
 • Folketinget, Christiansborg og Gobelingerne
 • Kunstmuseer: Nivå og Hischsprungske samling
 • Mange ønsker til byvandringer: Amager, Nordhavn, Carlsbergbyen/Bakkehuset, Strandgade/Hammershøj.

Referat fra 28.11.2016

Deltagerne blev budt velkommen af regionsformand Åse Munk Mortensen, der glædeligt kunne konstatere at vi med 30 deltagere fylder godt i lokalet. Næste år vil mødet derfor foregå efter frokosten, så vi kan være mere end 30 i kantinen. Atter i år har der været tilslutning til de arrangementer som planlægningsgrupperne har taget initiativ til.

Herefter trådte Johanne Drachmann til som mødeleder og hun igangsatte en fyldig præsentationsrunde.

Vi må desværre konstatere at vores hidtidige procedure med at vi bliver orienteret, når medlemmer overgår til pensionist eller efterlønsstatus er ophørt som følge af et nyt medlemssystem. Vi må derfor finde nye veje til at invitere nye seniorklubmedlemmer til at stå på vores mailliste.

Evaluering af arrangementerne i 2016

Byvandring på Vesterbro. Der var mange oplevelser. Turen sluttede på Halmtorvet. Især brudstykker af Vesterbros historie blev værdsat af deltagerne.

Byvandring på Christianshavn. Der var enighed om at Johanne er både god til at organisere og til at vise rundt

Museer om Psykiatri og Kunst herunder udflugt til Ovartaci museet i Århus. Det var en fantastisk tur. Da museet ikke bliver lukket, så kunne en gentagelse komme på tale. Arbejdsgruppen har været på et større kortlægningsopgave vedr. museer om Psykiatri og kunst af psykiatriske patienter på sine tre møder.

Status på hvad er der rundt omkring på de psykiatriske afdelinger

Region Nord: Lille nyetableret museum på Brønderslev psykiatriske afdeling, dog uden kunst. Museet drives af frivillige.

Region Midt: Ovartaci Museet på Risskov. Frem tiden lidt usikker, men en økonomisk indsprøjtning er givet via Carlsberg Fonden. Fremtiden for de fysiske rammer er usikker. Museet har en stor samling af psykiatrisk kunst samt en stor historisk samling af inventar fra psykiatrisk afdeling.

Region Syd: På psykiatrisk afdeling i Middelfart var et fint museum med en samling psykiatrisk kunst. Museet er i dag overtaget af Middelfart museum, som står for driften. Effekter fra de øvrige psykiatriske afdelinger i regionen er samlet her.

Region Sjælland: Oringe i Vordingborg har et fint lille museum - dog er der ikke så meget kunst, men en del inventar. Museet drives af frivillige.

I Nykøbing Sj er der et fint lille museum om psykiatriens historie. Fremtiden for museet skal afklares indenfor de næste par år.

Region Hovedstaden: Psykiatrisk Center Sct. Hans har en stort museum med både kunst og inventar.

Brainstorm over ønsker til nye aktiviteter

 • Filadelfia, kigge på/høre om afdelinger om epilepsi, neurose og Kurhus
 • Bispebjerg hospital. Historie og fremtid
 • Foredrag om at være ergoterapeut i andre kulturer og andre lande
 • Moskeen i Rovsinggade
 • Overtaci igen
 • Metropol fra sidst, inkl praksishuset, Anne, Susanne og Jytte
 • Arbejde med flygtninge
 • Bodil Hansen og Helle Pedersen kan fortælle om deres projekt med kreative aktiviteter.
 • Ind- og udvandremuseum i Farum
 • Det jødiske museum og den mosaiske gravplads Vesterbro på hver sin dag
 • Det Kgl teater, omvisning og Assistens Kirkegaard. Johanne og søn. På to dage.
 • Malerierne af portrætter på Frederiksborg slot. 
 • Debatmøde med det nye formandskab.
 • Byvandring på Christianshavn
 • Århusgadekvarteret udflugt evt. Badetur. 
 • Arbejdslivsstudier på RUC. Foredrag evt. rundvisning Helge Hviid 
 • Demensby i Svendborg
 • Ingrid Påhlson fortæller
 • Historiefortælling og formidling af faglig viden og erfaring.

Andre debatemner

 • Bør vi udarbejde en protokol over seniorklubben så vi fastholder vore oplevelser?
 • Skal vi udbrede kendskabet til vores Seniorklub til de to andre regioner?
 • Hvem vil høre, Hvem vi fortælle hvad er formen? Bladet, møder, hjemmesiden?
 • Konklusionen blev at Åse kontakter Etfs Kommunikationsafdeling for at afklare hvad de kan/vil prioritere af form og indhold.

Prioritering af temaer og nedsættelse af planlægningsgrupper

 • Debatmøde med formandskab. Åse og Johanne
 • Omvisning på Kgl. Teater, Johanne, Bodil, Jan, Hanne L
 • Metropol herunder praksishuset. Susanne, Jytte T og Anne
 • Foredrag om forskningsprojekt med Bodil Hansen og Helle Pedersen fra Oringe/forskningsprojekt Bodil Hansen & Helle Pedersen: Stella, Sonja, Eva, Ellen og Ria.
 • Filadelfia: Lisbeth, Kirsten, Karen Hedvig

Hvis der skulle være seniorer, der gerne vil tage initiativ til andre aktiviteter skal de blot henvende sig til Åse eller Johanne.

Derefter gik vi i kantinen og hyggede os med hinanden, god øl, vin, krydersnaps, sild &æg, lune deller og, lun leverpostej og ost.

Seniorklub Øst - møde 28.11.2016

Referat fra 24.11.2015 med nye planer

Referat fra status- og planlægningsmøde i Seniorklub Øst den 24.11. 2015.

Deltagere: Eva Castberg, Lise Holm-Pedersen, Else Andersson, Lisbeth Norberg, Susanne Fortmeier, Annelise Jørgensen, Kirsten Storminger, Annelise Kristensen, Ria Kjær, Jytte Holm, Jan Strømvig, Johanne Drachmann, Bodil Stein, Agnete Seidelin, Grethe Rahr, Ellen Thomasen, Ruth Sørensen, Inge Askgaard, Lise Ahlfors, Gitte Holm Rasmussen, Åse Munk Mortensen.

Efter en kort præsentationsrunde gav deltagerne deres bedømmelse af de mange aktiviteter i 2015:

Medicinsk historisk museum: Det var interessant. Det var dejligt opdateret, dejligt med en rundviser. Ellen foreslog det som en nye aktivitet. Flere ville gerne med.

Museet på Sct. Hans: Det var et ukendt og spændende museet, som desværre nu er lukket. Også spændende med rundvisning på området. God fortæller. Godt med efterfølgende cafebesøg i Roskilde. Den gentagelse er desværre ikke mulig. Dette affødte videns- og meningsudvesling om fremtiden for museer om aktiviteter i behandlingen og kunst i psykiatrien. Seniorklubben diskuterede om de/Ergoterapeutforeningen bør/kan spille en aktiv rolle i bevarelse af kunst og andre aktiviteter i behandlingsregi. Der er også kunstmuseum på Psykiatrisk hospital i Risskov, som kunne besøges en dag (hvis vi kan når det).

Rundvisning på Assistens kirkegård: Utrolig dejlig tur med vidende og spændende guide (Johanne) om historiske og personfortællinger og hyggeligt cafebesøg efterfølgende.

Frivillighed: Mindre fremmøde, men spændende oplæg ved leder af Frivillighedscentret, som gav anledning til nuanceret diskussion. Det gav en god intimitet og deltagernes erfaringsudveksling, fordi vi var så få deltagere.

Malergården: 18 deltagere, der kom frem på forskellig vis. God engageret rundviser, der afspejlede hendes personlige kendskab til familien. Det havde været en vanskelig opgave for planlægningsgruppen på grund af kørselskoordinering. Heldigvis gik kabelen med biler og deltagere op. Planlægningsgruppen havde oplevet god støtte fra Åse og Johanne.

Moskeen i Rovsinggade: Utroligt spændende at se stedet og høre den unge pige fortælle. Spændende med både moske og kulturcenter. Den nye moske på Dortheavej er shiamuslimsk. Den kunne også besøges på et tidspunkt.

Terapihaver: Planlægningsgruppen har undersøgt mulighederne for udflugter. Besøg er af mange grunde ikke muligt.

August er ikke velegnet til indendørs aktiviteter eller aktiviteter generelt.

Fremtidens aktiviteter

2016: 

 • Byvandring på Vesterbro den 13.april. Annelise J, Karen Hedvig.
 • Projekt om Psykiatriske museum. Eva, Ellen, Ria, Lis. Derudover vil Johanne undersøger noget om Parkmuseet. Tidsperspektiv er ukendt.
 • Johanne byvandring på Christianshavn, Kirsten, Johanne, Ellen T. Sommer 2016.
 • Ergoterapeutuddannelsen i dag. Jytte Tjørnov, Susanne Fortmeier. Måske i efteråret 2016
 • Debatmøde om Aktiviteter i ergoterapi, før, nu og i fremtiden. Fyraftensmøde. For alle medlem gerne tidligt på året. Johanne og Åse
 • Arbejdsmiljø med Stig xxxx, sikkerhedsleder på Novo Nordisk, Fagpolitisk debat. Forslag (fra Agnete Seidelin) til medvirkende var Annemette Søndergaard. Gitte Holm og Agnes Saaby m.fl.
 • KØS. Anne Frølunde og Agnete Seidelin. Maj eller september 2016.
 • Debatmøde med Etf´s nye formand. Deltager i næste års planmøde sidst på året med start kl. 10.00.

2017:

 • Klay i Middelfart. Keramikmuseum. Evt. start 2017. Lis og Jytte Holm.
 • Den gamle mølle på volden, har været beboet af et ægtepar. Det er ikke et museum. Der kan blive en rundvisning i 2017.
 • Medicinsk Historisk Museum udskydes til 2017.

Efterfølgende var der rundvisning i Sekretariatet og dernæst hyggelig julefrokost i tidsrummet 13.15 til 15.00 med karrysild, fiskefilet, flæskesteg, ost, hjemmebagt brød, kaffe/the, ris a la mande og nybagte småkager. Alle gik derfra mætte og glade.

27. april 2017: Rundvisning på Det Kgl. Teater

Der er lukket for tilmelding, men du kan komme på en venteliste ved at skrive en mail til Jan, jstromvig@gmail.com

Program for Rundvisning på Det kgl. Teater og efterfølgende cafebesøgt

Vi mødes i forhallen til Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv lige lidt før kl. 15.

Hermed et par ord fra Davis Drachmann om rundvisningen:

Temaet er guldalderportrættet.
Det kongelige Teater har en fin samling af kunstnerportrætter fra første halvdel af 1800-tallet, den periode vi kalder guldalderen. Guldalderen er karakteriseret af en stærk optagethed af dannelsen. Dannelsen var det fremvoksende borgerskabs egentlige kampråb i magtkampen med adel og enevælde i årtierne mellem den franske revolution i 1789 og den danske i 1849. 

Dannelsen var den indre forædling af mennesket, som skulle bringe det i overensstemmelse med universet, hvor de oprindelige lidenskaber er tøjlet af tingenes formål og bestemmelse. Men med den ekstra dimension, at mennesket ikke blot skulle indplaceres i verden, men igennem sin egen forædling også kunne forbedre den. Man anså kunstnerne for særligt sensitive overfor denne sammenhæng, og de fik derfor en historisk set enestående fremtrædende plads i datidens samfund.

Derfor er netop kunstnerportrættet det nærmeste vi kommer på en kunstnerisk skildring af de idealer, som denne vigtige periode i danmarkshistorien hyldede.

På rundvisningen vil vi både beskæftige os med, hvordan man i almindelighed ser på et portræt, hvordan man i særdeleshed genkender et guldalderportræt og selvfølgelig med historierne om de portrætterede kunstnere fra Det kongelige Teaters og dansk kulturhistories absolutte pantheon.

På turen gennem det gamle hus ser vi også på Gamle Scenes arkitektur og historie som Danmarks Skueplads.

Rundvisningen er sponsoreret af Ergoterapeutforeningen Region Øst og derfor gratis for de deltagende 30 seniormedlemmer.

Efterfølgende går vi til Restaurant Gilleleje, Nyhavn 10, hvor vi drikker kaffe/thé (kr. 38,-)  og gammeldags æblekage (kr. 58,-) (for egen regning).

Der er reserveret plads til kl. 16.30.

Restauranten ønsker på forhånd at vide, hvor mange der deltager, samt hvad vi ønsker at fortære, så derfor må Du meget gerne maile til Jan senest 22.04.17 på mail jstromvig@gmail.com:

 • Om Du deltager i kaffedrikningen på Restaurant Gilleleje.
 • Hvad Du ønsker at fortære: Kaffe/thé alene( 38kr.)  eller Kaffe/thé og æblekage( 96 kr).

Med venlig hilsen
Arrangementsgruppen

10. maj 2017: Besøg på Kolonien Filadelfia

Hvordan kommer man dertil?

I bil fra Københavnsområdet tager det ca. 1 time.

Med tog fra Københavns Hovedbanegård tager det 1 time og 17 minutter:

 • Afgang 08:27  fra Hovedbanegården med Re 2533 mod Holbæk St. Toget har lav indstigning.
 • Ankomst 09:13 på Tølløse St.
 • Afgang 09:20 fra Tølløse St. med Lokalbane 410 mod Slagelse St. (Afgang i samme retning ca. hvert 60. min. )
 • Ankomst 09:44 Dianalund St. Fra stationen er der godt 600m til Kolonien Filadelfia

Dagens program

 • 10:00 - 10:15 Vi mødes til formiddagskaffe på 2.sal i administrationsbygningen, Kolonivej 1 – tag elevator til 2. sal, det er svært at finde vej ad trapper. 
 • 10:15 - 10:30 En kort introduktion til Kolonien Filadelfias historie v. Lisbeth Villemoes Sørensen 
 • 10:30 - 10:45 En kort introduktion vedr. rehabilitering til mennesker med Epilepsi v. ledende ergoterapeut Conny Merete Olsen. 
 • 10:45 - 11:30 Vi går en tur på området, vi får udpeget centrale bygninger og får måske lov at kigge ind nogle steder. 
 • 11:30 - 11:45 Introduktion til Center for Neurorehabilitering ved ledende sygeplejerske 
 • 11:45 - 12:30 Vi går igen en tur i området, får udpeget centrale bygninger og får måske lov at kigge ind nogle steder.
 • 12:30 - 13:30 Frokost i kantinen, som hver især køber.
 • 13:30 - 13:45 Introduktion til Social Habilitering. Herefter vælger vi måske at se mere af Kolonien Filadelfia og at se museet, som er åbent kl. 14-16.  
 • Kl. 16:00 slutter arrangementet

Vi udsender deltagerliste lige før tilmeldingsfristens udløb, så kan I finde ud af at køre sammen eller følges ad i toget. 

 

På gensyn en dejlig forårsdag på landet
Karen Hedvig Legarth, Kirsten Storminger og Lisbeth Villemoes 

5. oktober 2017: Besøg på Metropol/Ergoterapeutuddannelsen

Så har vi en dato for besøget på Metropol

Det bliver torsdag, 5 oktober 2017 kl. 10.

Program

Programmet er at vi den første time høre om uddannelsen som den er nu, med mulighed for spørgsmål og snak. Derefter bliver der rundvisning i praksis og innovationshuset huset, med introduktion til hvordan det  bliver brugt i uddannelsen og i samarbejde med firmaer.

Derefter vil der være mulighed for at købe frokost og spise sammen for dem der har lyst til det.

Mange hilsner Anne, Susanne og Jytte
På metropols website https://www.phmetropol.dk/ kan man se mere om det

Tidligere arrangementer

Seniorklubben blev oprettet ved et møde indkaldt af Region Øst i efteråret 2013. 

Arrangementer 2016

I april var der byvandring på Vesterbro, hvor Johanne Drachmann var omviser og fortalte om historiske forhold samt om arkitektur og byplanlægning. Turen gik fra det gamle bymuseum på Vesterbrogade og endte ved Halmtorvet.

I juni var der så byvandring på Christianshavn. Undervejs blev Christianshavns historie fortalt, mens vi så på de smukke gamle huse og gårdmiljøer.

Årets sidste arrangement gik til Aarhus og Musuem Overtaci, der er kombineret kunstmuseum og psykiatrisk historisk museum ved Risskov Psykiatrisk Hospital.

Arrangementer i 2015

I Juni var der en byvandring på Assistens Kirkegård. Denne begivenhed var arrangeret af Johanne Drachmann.

I august var der arrangement i "Frivilligcenter Gentofte" med oplæg v/centerleder Marlene Brandt. Desuden kort oplæg v/Eva Kastberg og Ruth Sørensen, som havde arrangeret dette arrangement.

I september var der udflugt til "Malergården" ved Lammefjorden i Odsherred. Denne begivenhed var arrangeret af Grethe Rahr, Agnete Seidelin og Jytte Holm.

I oktober var vi på rundvisning i Stormoskéen i Rovsingsgade på Nørrebro, hvor vi oplevede både moskéen og kulturcentret. Det blev arrangeret af Kirsten Jensen, Else Andersson og Bodil Stein.

Arrangementer i 2014

I marts blev der afholdt en rundvisning ved ergoterapeut Else Andersen på Københavns Kommunes nye Hjælpemiddelcenter. Bagefter var der Kaffe, the og kage på Bellmans Kro. Arrangører var Jytte Tjørnov og Agnete Seidelin. 

I maj var der en Byvandring ved Johanne Drachmann, der fokuserede på Københavns Tårne efterfulgt af en frokost på Restaurant Peder Oxe. Turen var arrangeret af Kirsten Storminger og Johanne Drachmann. 

I oktober var der rundvisning i museet på Sct. Hans ved Anne -Grethe Brynskov med efterfølgende kaffe og kage på Cafe Matador i Roskilde. Denne begivenhed var arrangeret af Kirsten Bertelsen og Sonja Hansen.

Formålet med Seniorklub Øst er følgende:  

”Seniorer kan have en interesse i at afholde fælles arrangementer, hvor der er let adgang til at låne lokaler og få stillet the og kaffe til rådighed. Indholdet i disse arrangementer skal være umiddelbart interessante og aktuelle for seniorerne. Arrangementerne kan være sociale, faglige eller kulturelle aktiviteter eller udflugter." 

Regionsformand Åse Munk Mortensen og regionsbestyrelsesmedlem Johanne Drachmann er i fællesskab tovholdere for Seniorklub Øst.

Hvem kan deltage i Seniorklubben?

Alle ergoterapeuter, der er gået på pension eller efterløn, og som er medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan deltage i Seniorklubben.

Sidst opdateret
01.02.2018