Hjem > Seniorklub Øst

Seniorklub Øst

Seniorklubben er et uformelt forum for medlemmer i Ergoterapeutforeningen i Region Øst, der er gået på pension eller efterløn.

Om Seniorklub Øst

Generelt om arrangementer og tilmelding

Der afholdes Årsmøde i Seniorklubben i 4. kvartal, hvor årets afholdte arrangementer evalueres og nye ideer til kommende aktiviteter produceres. Der nedsættes planlægningsgrupper blandt de fremmødte.

Hvis deltagerantallet ikke overstiger 29, kan Årsmødet afholdes i Ergoterapeutforeningens sekretariat Nørre Voldgade 90. 2.sal, 1358 København K. Der afholdes sædvanligvis en lille julefrokost efter årsmødet. Deltagelse er gratis.

Arrangementer i Seniorklub Øst, med undtagelse af Årsmødet og den efterfølgende frokost, afvikles med egenbetaling samt begrænset tilskud fra Ergoterapeutforeningen.

Arrangementer annonceres på www.etf.dk. Arrangementer kan desuden blive formidlet via mail til samtlige efterløns- og pensionistmedlemmer i Etf Region Øst.

Ønsker man at tilmelde sig et arrangement, vil der være oplysninger om, hvordan man tilmelder sig det konkrete arrangement.

På nogle arrangementer vil der være begrænset deltagerantal.

 

Kontakten foregår via e-mails.

Formålet med Seniorklub Øst er følgende:  

”Seniorer kan have en interesse i at afholde fælles arrangementer, hvor der er let adgang til at låne lokaler og få stillet the og kaffe til rådighed. Indholdet i disse arrangementer skal være umiddelbart interessante og aktuelle for seniorerne. Arrangementerne kan være sociale, faglige eller kulturelle aktiviteter eller udflugter." 

Åse Munk Mortensen og Johanne Drachmann er i fællesskab tovholdere for Seniorklub Øst.

Hvem kan deltage i Seniorklubben?

Alle ergoterapeuter, der er gået på pension eller efterløn, og som er medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan deltage i Seniorklubben.

Sidst opdateret
02.08.2021