Hjem > Screening og undersøgelse af for tidligt fødte børn

Screening og undersøgelse af for tidligt fødte børn

Forskningen viser, at for tidligt fødte børn har øget risiko for at få indlæringsproblemer samt sensoriske og motoriske problemer.

Derfor bliver denne gruppe børn undersøgt i hospitalsregi under deres opvækst for at kunne igangsætte en tidlig intervention, hvis det er nødvendigt. Den ergoterapeutiske undersøgelse af for tidligt fødte børn fokuserer på - i tæt samarbejde med forældrene - at afdække eventuelle vanskeligheder, for at kunne støtte op om barnets fremtidige udvikling.

Formål

 • Indhente oplysninger om barnets udvikling og helbredstilstand
 • Aktivitetsundersøgelse
 • Undersøgelse med fokus på finmotorik, perception, sprog og forståelse for tal
 • Observation af barnets adfærd
 • Interview med barn og forældre og evt. pædagoger
 • Konklusionen på undersøgelsen dokumenteres
 • Forældre og evt. pædagog informeres om undersøgelses-resultaterne
 • Forældre og pædagog informeres om en hensigtsmæssig fremtidig indsats, og der laves eventuelt en handleplan

Fremgangsmåde

 • Undersøgelse i forhold til evnen til at spise og drikke
 • Fokus på normal udgangsstilling med lige vægtbæring og symmetri, som baggrund for optimal deltagelse
 • Grundstimulering med fokus på synkefunktionen
 • Stimulering med is eller smag
 • Mobilisering af tunge, læber, kæber
 • Stimulering af den bløde gane
 • Terapeutisk spisning, hvor ergoterapeuten støtter og faciliterer til hensigtsmæssige mønstre
 • Mundhygiejne
 • Vurdering af behov for specialkost
 • Dokumentation af behandlingen, der følges op af samarbejdspartnere

Målgruppe

Børn, der er født før 32. graviditetsuge.

Hyppighed

Børnene bliver typisk undersøgt i 3 års alderen og ofte igen ved 5 års alderen.

Ressourcer

Der afsættes tid til at indsamle oplysninger, undersøgelse, dokumentere og overlevere resultaterne til forældrene og pædagoger samt udarbejdelse af handleplan – i alt ca. 5 timer.

Referencer

 • Jepsen J. For tidligt fødte børn. Usynlige senfølger (1. udgave ed.) Kbh.: Hans Reitzel. 2004
 • Rodriques MC, Mello RR & Fonseca SC. Learning difficulties in school-children born with very low birth weight. J Pediatr (Rio J), 82, 6-14. 2006
 • Roed B. Meget for tidligt fødte børns trivsel og udviklingsmuligheder i hverdagslivet. En ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis som støttende forbindelse. Aarhus Universitet, Det Humanistiske Fakultet. 2006
 • Roze JC, Breart G. Care of very premature infants: looking to the future. Eur. J Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 117 Suppl 1, S29-S32. 2004
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser