Hjem > Screening af børn mellem 6 og 12 år med fokus på sansemotoriske udvikling

Screening af børn mellem 6 og 12 år med fokus på sansemotoriske udvikling

En screening af den sansemotorisk udvikling hos børn i 6-12 års alderen, som ikke udvikler sig alderssvarende indenfor indlæring, opmærksomhed, koncentration og leg.

Børnene har ofte vanskeligt ved at deltage ligeværdigt i idræt og leg i frikvartererne.

Formål

 • At afdække skolebarnets sansemotoriske udviklingsniveau
 • At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnets udviklingsniveau og behov
 • At vejlede forældre, lærere og pædagoger i forhold til at forstå barnets tilgang til leg og fysisk aktivitet
 • At vejlede forældre, lærere og pædagoger i forhold til at fremme barnets evne til læring, leg og fysisk aktivitet

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale med forældre – telefonisk eller personligt
 • Indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere
 • Møde med barn, forældre og pædagoger. Forud for mødet er fremsendt spørgeskema der danner grundlag for interviewet
 • Observation af barnet typisk i undervisningssituationer eller f.eks. i idræt
 • Undersøgelse, f.eks. Movement ABC, Sensory Profile, TVPS eller Casa selvvurderingsskema
 • Analyse af observation, vurdering af elevens motoriske og procesmæssige færdigheder og udarbejdelse af notat
 • Dialogmøde med barnet, forældre og pædagoger hvor der stilles forslag til leg, indretning som kan fremme barnets udvikling
 • Dokumentation af undersøgelsesresultatet

Målgruppe

 • Skolebørn i 6-12 års alderen, hvor forældre og pædagoger oplever, at barnet har vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration, kontakt, leg og samvær med andre børn
 • Børn i 6-12 års alderen, der har forsinket motorisk udvikling og utilstrækkelig evne til at bearbejde sanseindtryk

Hyppighed

Hvis det vurderes relevant sker der opfølgning på screeningen efter et aftalt tidsrum.

Ressourcer

Omfang af ydelsen er individuelt men oftest tager et forløb ca. 10 timer.

Screeningen sker oftest i barnets skole, men kan også foretages i hjemmet

Referencer

 • Andersen, I.; Quist Lauritsen, G.; Stokholm G.: Ergoterapi og born. Gyldendal. 2. Udgave 2010.
 • Sensory integration therapies for children with developmenttal and behavioral disorders. Pediatrics. 2012 Jun;129(6):1186-9. Epub 2012 May 28.
 • Cramm, H.; Aiken, AB et al. Perspectives on the international classification of functioning, disability, and health: Child and Youth version (ICF-CY) and Occupational Practice. Phys Occup Ther Pediatr. 2012 May 8.
 • Lov om social service
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser