Hjem > Screening af børn mellem 3 og 5½ år med fokus på sansemotoriske udvikling

Screening af børn mellem 3 og 5½ år med fokus på sansemotoriske udvikling

En screening af den sansemotorisk udvikling hos børn i 3-5½ års alderen, som ikke udvikler sig alderssvarende indenfor leg og som har svært ved at deltage i fysiske aktiviteter i børnehavelivet.

Formål

 • At afdække barnets sansemotoriske udviklingsniveau
 • At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i for-hold til barnets udviklingsniveau og behov
 • At vejlede forældre og pædagoger i forhold til at forstå barnets tilgang til leg og fysisk aktivitet.
 • At vejlede forældre og pædagoger i forhold til at fremme barnets udvikling indenfor brug af kroppen og dermed sansesystemet.

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale med forældre – telefonisk eller personligt.
 • Indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere
 • Interview af forældre og pædagoger
 • Observation af barnet
 • Undersøgelse, f.eks. Sensory Profile, Map eller Top and Toes
 • Analyse af observation, vurdering af elevens motoriske og procesmæssige færdigheder og udarbejdelse af notat
 • Dialogmøde med forældre og pædagoger hvor der stilles forslag til leg, indretning som kan fremme barnets udvikling
 • Dokumentation af undersøgelsesresultatet

Målgruppe

 • Børn i 3-5 års alderen, hvor forældre og pædagoger oplever, at barnet har svært ved enten kontakt, leg med jævnaldrende børn eller med samvær med andre børn
 • Børn i 3-5 års alderen, der ikke følger den normale bevægelsesmæssige udvikling

Hyppighed

Hvis det vurderes relevant sker der opfølgning på screeningen efter et aftalt tidsrum.

Ressourcer

Omfang af ydelsen afhænger af omfanget af de vanskeligheder barnet, familien og daginstitutionen står overfor. Det betyder, at forløbet kan tage mellem 4 timer og 10 timer. 

Screeningen sker oftest i barnets daginstitution, men kan også foretages i hjemmet.

Referencer

 • Andersen, I.; Quist Lauritsen, G.; Stokholm G.: Ergoterapi og born. Gyldendal. 2. Udgave 2010.
 • Sensory integration therapies for children with developmenttal and behavioral disorders. Pediatrics. 2012 Jun;129(6):1186-9.
 • Cramm, H.; Aiken, AB et al. Perspectives on the international classification of functioning, disability, and health: Child and Youth version (ICF-CY) and Occupational Practice. Phys Occup Ther Pediatr. 2012 May 8.
 • Lov om social service
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser