Hjem > Sanseintegration - børn

Sanseintegration - børn

Sanseintegration er kroppens evne til at bearbejde forskellige sanseindtryk, f.eks. balance og berøring. Børn med sanseintegrationsproblemer udvikler sig ofte ikke alderssvarende og har vanskeligt ved at udføre meningsfulde aktiviteter, som f.eks. leg eller påklædning.

Formål

 • At bedre barnets sansebearbejdningsmønstre så barnet får bedre mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter.
 • At vejlede forældre og pædagoger i forhold til at tilføje, fjerne eller organisere indtryk i børnenes omgivelser, og dermed fremme barnets udvikling, så det bliver bedre i stand til at udføre daglige aktiviteter.

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale med barnet, forældre og evt. pædagoger
 • Undersøgelse
 • Observation af barnets i dets daglige miljø
 • Opsætte mål for forløbet
 • Igangsætte træningen i samarbejde med forældre og pædagoger, f.eks. lege som stimulerer barnets sanseapparat
 • Evaluering og modificering af den igangsatte plan samt mål
 • Det vurderes om der er behov for yderligere tiltag
 • Dokumentation af forløbet

Målgruppe

Børn, der har vanskeligheder med at udføre eller deltage i meningsfulde hverdagsaktiviteter og hvor deres adfærd giver anledning til overvejelser i forhold til barnets måde at bearbejde sanseindtryk på.

Hyppighed

Indsatsen ydes som et forløb, der typisk strækker sig over 1-3 måneder. Ved afslutning af et forløb vurderes behovet for fortsat indsats.

Ressourcer

Individuelt.

Referencer

 • Ayres, J.: Sanseintegration hos børn. Munksgaard, 1986
 • Dunn, W.; Lev sanseligt. Dansk Psykologisk Forlag 2012.
 • Pollock, N.; Sensory integration: A review of the current state of the evidence. Occupational Therapy Now (2009) 11(5), 6-10.
 • Serviceloven § 11, 44 & 86.
 • Sundhedsloven § 120, 123 & 124
 • Folkeskoleloven § 3
Sidst opdateret
07.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser