Hjem > Sanseintegration

Sanseintegration

Sanseintegration er kroppens evne til at bearbejde forskellige sanseindtryk f.eks. balance og berøring. Sanseintegration kan have en positiv effekt på f.eks.: angst, motorisk uro, søvnproblemer, kropsopfattelse, berøringsproblemer, koordinationsproblemer, balance og depression.

Formål

 • At bliver mere selvstændig i forhold til at kunne udføre hverdagsaktiviteter
 • At styrke kendskab til kroppen og fornemmelsen af egen krop
 • At øge centralnervesystemets evne til at bearbejde sanseimpulser

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale med patienten og evt. pårørende.
 • Undersøgelse – adult sensory profile eller evt. et sanseintegrationsundersøgelsesspørgeskema.
 • Forløbet planlægges og der sættes mål i samarbejde med patienten.
 • Træningen igangsættes – det kan evt. være en kombination med selvtræning.
 • Evaluering af forløbet – evt. test ved afslutning af forløbet.
 • Dokumentation for forløbet.

Målgruppe

Psykisk sårbare med aktivitetsproblemer, som kan være forårsaget at sanseproblemer.

Hyppighed

Individuelt – forløbet planlægges ofte som en kombination af træning og samtaler.

Ressourcer

Patientens daglige miljø.

Referencer

 • Ayres, J.: Sanseintegration hos børn. Munksgaard, 1986
 • Brown, Catana, E., Dunn, W: Sensory profile User's Manual, Adolescent/Adult. Pearson 2002
 • Dunn, W.: Living Sensationally. British Library Cataloguing in Publication Data, 2008
 • Gammeltoft, B.: Sansestimulering for at bedre sanseinte-gration hos voksne. Gammeltoft.
 • Bailey, D. M. The Effects of Vestibular Stimulation on Ver-balization in Chronic Schizophrenics ss.445-450 I: American Journal of Occupational Therapy nr. 7, volume 32. 1978.
 • Vargas, S.; Gregory C.: A Meta-Analysis of Research on Sensory Integration Treatment ss. 189-98 I: American Journal of Occupational Therapy nr. 2, volume 53. 1998.
Sidst opdateret
23.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser