Hjem > Sagsbehandlende ergoterapi er et komplekst arbejdsområde

Sagsbehandlende ergoterapi er et komplekst arbejdsområde

Sagsbehandlende ergoterapeuter befinder sig i en dobbeltrolle. De skal tilgodese lovens krav og kommunernes bevillingskriterier, og samtidig øge borgernes aktivitetsniveau og inddrage dem aktivt i den ergoterapeutiske intervention. Et nyt bachelorprojekt indikerer, at det er svært at udføre arbejdet på en fagligt tilfredsstillende måde.

Artiklen tager udgangspunkt i et bachelorprojekt med titlen: 
Sagsbehandlende ergoterapeuters oplevelse af faglige problematikker – en kvalitativ fænomenologisk undersøgelse af praksis. 
Faglige problematikker opstår når sagsbehandlende ergoterapeuter arbejder ud fra aktivitetsperspektivet og klientcentreret praksis, hvor udgangspunktet er at øge borgernes aktivitetsniveau og inddrage dem aktivt i den ergoterapeutiske intervention.

Sidst opdateret
13.11.2014