Hjem > ROPOX-prisen

ROPOX-prisen

Nu er det tid til igen at hylde en ergoterapeut for sin særlige indsats for faget. Har du har en kollega, der fortjener et skulderklap og et kontant bevis på sit bidrag til fagets udvikling, så er det nu, du/I skal indstille vedkommende til prisen. Send en indstilling til ETF, der begrunder, hvorfor netop denne person fortjener årets pris. Fristen er 1. maj.
”Med sin sundhedsprofessionelle ildsjæl praktiserer hun de ergoterapeutiske kerneydelser med en enestående innovativ og kreativ tilgang. (…) Inge Steen Pedersen har altid øje for patientens aktive hverdagsliv og evner gennem patientperspektivet at udvikle løsninger og småhjælpemidler, der øger patientens selvhjulpenhed og livskvalitet.” Sådan lød det blandt andet i kollegaernes indstilling af ergoterapeut og opfinder Inge Steen Pedersen, som modtog Ropox-prisen på Ergo22-konferencen i sommeren 2022. Foto: Thomas Evaldsen

Prisen er på 25.000 kr. kan ikke søges, men enhver ergoterapeut eller gruppe af ergoterapeuter kan indstille en ergoterapeutkollega, som gennem en speciel indsats for ergoterapifaget har gjort sig fortjent til en pris. 

Har du spørgsmål til prisen, er du velkommen til at kontakte næstformand Margrethe Boel. 53 36 49 22 eller  mbs@etf.dk

PRAKTISK INFO
 

Prisens størrelse

25.000 kr. (skattefrit som rejselegat).

Hvem kan søge

Kan ikke søges - man kan kun blive indstillet af kolleger.

Indstillingsfrist

Indstillingsfristen er varierende. ETF annoncerer Ropox-prisen overfor medlemmerne gennem foreningens medier.

Næste frist er den 1. maj. Prisen forventes at blive uddelt på Health & Rehab-messen den 24. maj. 

Indstillingens indhold

Prisen kan ikke søges, men enhver ergoterapeut eller gruppe af ergoterapeuter kan indstille en ergoterapeutkollega, som gennem en speciel indsats for ergoterapifaget har gjort sig fortjent til en pris.

Indstillingen sendes på mail til Ergoterapeutforeningen

etf@etf.dk

Bedømmelsesudvalg

Ergoterapeutforeningens næstformand samt tre ergoterapeuter fra praksis. Medlemmer af bedømmelsesudvalget udpeges af ETF's næstformand. Ved udpegningen af medlemmer til bedømmelsesudvalget lægges der vægt på følgende:

  • Medlemmer i bedømmelsesudvalget skal være medlem af ETF
  • Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal så vidt muligt repræsentere forskellige grene af ergoterapifaget
  • Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal så vidt muligt repræsentere en vis diversitet

 

Som medlem af bedømmelsesudvalget er funktionsperioden tre år og starter ultimo maj 2023. Medlemmerne i bedømmelsesudvalget kan genvælges. 

Hvis du har interesse i at sidde i bedømmelsesudvalget, skal du skrive til konsulent Mette Bay Nyholm mbn@etf.dk. I mailen bedes du oplyse følgende:

  • Din arbejdsplads, eller evt. seneste arbejdsplads
  • Dit ergoterapeutiske kerneområde, fx hjælpemidler/velfærdsteknologi, børn/unge, psykiatri, demens, sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning el.lign.
  • Din bopælskommune
  • Kort begrundelse for dit ønske om at indtræde i bedømmelsesudvalget

Du finder Kommisorium for Ergoterapeutforeningens bedømmelsesudvalg til Ropox-prisen her

Hvem er ROPOX

ROPOX er et dansk firma, der siden 1962 har udviklet og fremstillet produkter, som hjælper mennesker med nedsat funktionsevne til at kunne leve uafhængigt af andre.

Tidligere ROPOX-prismodtagere

2022: Inge Steen Pedersen
2021: Helle Worch Sørensen
2020: Jeanette Reffstrup Christensen
2019: Line Lindahl-Jacobsen
2018: Line Juhl
2017: Gitte Johannesen
2016: Birgitte Grønnegård Jepsen
2015: Solvej Darré
2014: Karen la Cour
2013: Hanne Peoples
2012: Maibritt Reinhardt
2011: Kirsten C. Pedersen
2010: Inge Krügermeier
2009: Kirsten Rud Bentholm
2008: Annette Kjærsgaard
2007: Birgitte Brandt
2006: Johanne Drachmann
2005: Helle Dreier
2004: Karin Appel
2003: Dorte Olsen-Kludt
2002: Connie Nissen
2001: Annalise Jacobsen
2000: Jonna Vithner
1999: Eva Wæhrens
1998: Hanne á Reynatugvú
1997: Lis Kleinstrup
1996: Tove Borg
1995: Inger Mosbæk Greve
1994: Birgitte Christensen
1993: Ruth Norling Schmidt
1992: Birthe Andersen
1991: Nina Bindslev
1990: Jytte Tjørnov
1989: Else Marie Jensen