Hjem > Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT)

Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT)

Testen består af en række psykologiske deltests, der tilsammen giver en overordnet score af den undersøgtes hukommelsestilstand.

Opbygning og anvendelse

RMBT er opdelt i følgende 10 deltests:

  1. Navneerindring
  2. Navneerindring
  3. Erindring af glemt egendel
  4. Erindring af en aftale
  5. Præsentation af billeder til billedgenkendelse
  6. Umiddelbar tekstgengivelse
  7. Præsentation af portrætter til ansigtgenkendelse
  8. Erindring af en kort rute
  9. Erindring om at aflevere en besked
  10. Orientering

I hver deltests gives en råscore, disse omregnes herefter til enten en screeningsscore eller en profilscore. Der kan maksimalt opnås en screeningsscore på 12 point og en profilscore på 24 point. 

Testen tager ca. 30-35 minutter at udføre. RMBT anvendelse til at undersøge personer, hvor man som klinikker mistænker hukommelsesimpairment. 

RMBT er blevet testet valid på blandt andet ældre i alderen 65-95 år med nedsat hukommelse eller demens. 

Referencer

La Cour, P. & Gallagher, K. (1990). Presentation and evaluation of Rivermead Behavioural Memory Test. Nordisk Psykologi, 42, 130–141.

Gjone, R I. Vurdering av hukommelse hos eldre : Reliabilitet og validitet av Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) hos eldre over 65 år. Master Thesis, Oslo Universitet. 2012.

Sidst opdateret
26.01.2018