Hjem > Review - Effekt af ergoterapeutisk intervention til patienter med psykiske lidelser

Review - Effekt af ergoterapeutisk intervention til patienter med psykiske lidelser

Nyt review, som netop er blevet publiceret, undersøger effekten af ergoterapeutisk intervention til patienter med psykiske lidelser.

Studiet havde til formål at identificere og vurdere empiriske studier af effekt af ergoterapeutisk intervention til patienter med psykiske lidelser. Dette blev gjort ved hjælp af et systematisk litteratur review af artikler i seks databaser i perioden 2003-2018. Resultaterne af litteratur reviewet har efterfølgende dannet baggrund for design af et empirisk studie af en nyudviklet ergoterapeutisk interventionsmetode på Psykiatrisk Center København.

Projektet fik bevilliget midler fra Ergoterapeutforeningens forskningsfond.

Reviewet er blevet publiceret i International Journal of Therapy and Rehabilitation. Du kan læse reviewets abstract her.

Sidst opdateret
13.11.2019