Hjem > Resultater

Resultater

Markedsanalysen peger på en række områder og faktorer, der er aktuelle for at udbrede og skabe nye beskæftigelsesmuligheder for ergoterapeuter.

Markedsanalysen, der er gennemført i 2014, peger på fem overordnede konklusioner:

1) Det er lige nu en unik situation med store muligheder
2) Ergoterapi er anerkendt inden for kerneområderne, men ukendte uden for dem
3) Realisering af potentialerne kræver fokus på afgrænsede fagområder
4) Dokumentation og kommunikation til arbejdsgiverne efterspørges
5) Ergoterapeuter ønsker at være tæt på borgerne.

Udover de fem konklusioner udpeger analysen fem businesscases. De fem cases er prioriteret på baggrund af medlemsundersøgelsen, workshoppene og arbejdgivernes tilkendegivelser. Businesscasene er:

  • Udvikle hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien
  • Inklusionsvejleder på skoler, PPR og institutioner
  • Sagsbehandling for udsatte borgere på jobcentrene
  • Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem
  • Sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabiliteringen

På baggrund af markedsanalysens resultater har Etf sat gang i flere projekter, som arbejder for at indfri de aktuelle jobpotentialer. Nærmere information omkring dette arbejde vil løbende blive tilgængeligt på hjemmesiden.

Hvis du er interesseret i mere viden om markedsundersøgelsen, kan rapporten læses her.

 

 

 

Sidst opdateret
05.03.2015