Hjem > Regler omkring markedsføring af sundhedsydelser

Regler omkring markedsføring af sundhedsydelser

Hvordan er reglerne omkring markedsføring? Og er der særlige regler, når det gælder markedsføring af sundhedsydelser? Vi har samlet det hele her, så du nemt kan danne dig et overblik.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vil reklamere/markedsføre for mig selv og min virksomhed?

Når du ønsker at markedsføre/reklamere for en ydelse eller produkt, skal det selvfølgelig ske i overensstemmelse med markedsføringslovgivningen.

Du finder markedsføringslovgivningen her:

Hvad dækker markedsføring af sundhedsydelser over?

Markedsføring af sundhedsydelser dækker over alle markedsføringstiltag, der knytter sig til din sundhedsfaglige virksomhed.  Markedsføring af sundhedsydelser kan være alt fra skriftligt materiale (fx annoncer i en avis), mundtligt (fx et foredrag eller oplæg), billedligt (et billede på sociale medier) mm.

Generel virksomhedsreklame, hvor der ikke tilbydes sundhedsydelser ikke er omfattet af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser. Det kan fx være en virksomhedsfilm, hvor man viser billeder af sin klinik, eller præsenterer sig som ergoterapeut.

Er der særlige regler omkring markedsføring af sundhedsydelser?

Sundhedsydelser kan ikke markedsføres på samme vilkår som andre forbrugsprodukter som fx vaskemiddel. Der er helt særlige regler, der skal overholdes, når du markedsfører sundhedsydelser. Markedsføring af sundhedsydelser eller produkter, som I udbyder i virksomheden, skal være:

 • Baseret på faktuelle og korrekte oplysninger
 • Ikke være vildledende for nogen
 • Ikke være upassende for nogen

Hvorfor er der særlige regler for markedsføring af sundhedsydelser?

Reglerne omkring markedsføring af sundhedsydelser er en beskyttelseslov, og har til formål at styrke patientsikkerheden og skabe øget konkurrence mellem udbydere i sundhedssektoren. Reglerne er også til for at sikre, at befolkningen på alle tidspunkter har tillid til autoriserede sundhedspersoner og sundhedssektoren.

 

Du kan læse mere om loven her:

Særligt i vejledningen kan du finde nyttige oplysninger og forklaringer.

Må jeg bruge levende billeder i min markedsføring?

Brugen af billeder og video/levende billeder i din markedsføring af sundhedsydelser er underlagt særlige restriktioner.

Får du eksempelvis produceret en film, som reklamerer for dig og din virksomhed må du bruge den på din egen hjemmeside. Det er dog ikke tilladt at bruge filmen til at markedsføre dig og din virksomhed på andre platforme, som fx: Facebook, LinkedIn, Vimeo, YouTube etc.

Ligeledes må du heller ikke markedsføre dine sundhedsydelser på fjernsyn. Der er dog undtagelser, hvis det er i forbindelse med et forbrugsprogram eller nyhedsudsendelser.

Det baseres altid på en konkret vurdering om den konkrete video er lovlig i forhold til reglerne om markedsføring af sundhedsydelser.

 • LINK: Er du i tvivl om din video er lovlig i forhold til reglerne om markedsføring af sundhedsydelser? Så kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed på Tlf. 72 28 66 00 eller e-mail: stps@stps.dk.

Må jeg bruge billeder/illustrationer, når jeg reklamerer for min virksomhed?

Må jeg bruge billeder/illustrationer, når jeg reklamerer for min virksomhed?

Du må gerne bruge billeder og illustrationer til at markedsføre dig og din virksomhed. Naturligvis er billeder også omfattet af samme regler som generel markedsføring af sundhedsydelser – altså skal billederne/illustrationerne:

 • Ikke være vildledende
 • ikke være upassende
 • og baseret på faktuelle og korrekte oplysninger.

Det baseres altid på en konkret vurdering om det konkrete billede er lovlig i forhold til reglerne om markedsføring af sundhedsydelser.

 • LINK: Er du i tvivl om dit billedmateriale er lovlig i forhold til reglerne om markedsføring af sundhedsydelser? Så kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed på Tlf. 72 28 66 00 eller e-mail: stps@stps.dk.

Eksempel på markedsføring af sundhedsydelser, der er lovlig?

Reglerne kan være komplekse. Derfor har vi herunder to fiktive markedsføringstiltag af sundhedsydelser, der er inden for reglerne, som du kan bruge som eksempel:

 • Virksomhedsfilm: Susanne har fået lavet en film om sin virksomhed. I filmen fortæller Susanne om hendes virksomhed generelt og ikke om nogle konkrete sundhedsprodukter eller tiltag. Denne film kan hun uden problemer bruge på:
  - Sin egen hjemmeside
  - I annoncer, på sociale medier og på eksterne hjemmesider
 • Billedannonce: Susanne har også fået lavet en billedannonce, som beskriver hendes nye ergoterapeutiske behandling. Så længe teksten på billedet og evt. supplerende tekst er:
  - Baseret på faktuelle og korrekte oplysninger
  - Ikke vildledende for nogen (fx lover helbredelse)
  - Ikke være upassende for nogen

må Susanne gerne bruge billedannonce på:
- Sin egen hjemmeside
- I annoncer på sociale medier og eksterne hjemmesider.

Hvem har ansvaret for, at markedsføringen er indenfor lovens rammer?

Det er altid dig som afsender af markedsføringen, der har det endelige ansvar for, at markedsføringen er indenfor lovens rammer. Det beror på en konkret vurdering, om indholdet af markedsføringen er indenfor reglerne.

Derfor er det vigtigt, at du rådfører dig med Styrelsen for Patientsikkerhed på Tlf. 72 28 66 00 eller e-mail: stps@stps.dk., hvis du er i tvivl.

Tilsyn med markedsføring

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der fører tilsyn med, at reglerne i lov og bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser overholdes. Markedsføring af sundhedsydelser skal bl.a. være saglig, og der må ikke ved markedsføringen anvendes urigtige, vildledende eller mangelfulde angivelser. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

FAKTA: Begrebsforklaring

Hvad dækker ”vildledende for nogen” præcis over?

Som udgangspunkt kan indholdet i din markedsføring være baseret på faktuelle oplysninger, men stadig fremstå ”vildledende”, hvis sammenhængen enten anses som værende forvirrende eller måske mangelfuld. Når det kommer til vurdering af, om din markedsføring er vildledende, er det værd at tænke på at målgruppen sandsynligvis er patienter, der kan være særligt påvirkelige.

Hvad betyder ”upassende for nogen”?

Upassende oplysninger kan eksempelvis være urigtige eller nedsættende bemærkninger, der refererer til race, religion, køn, seksuel overbevisning etc.

Hvad dækker ”mangelfulde oplysninger” over?

Hvis du i din markedsføring forsøger at nedtone eller dække over risici, eller hvis eventuelle tillæg til prisen for en konkret sundhedsydelse eller produkt ikke er angivet, vil det være at betegne som ”mangelfulde oplysninger”.

Sidst opdateret
27.10.2021