Hjem > Regionale netværk i Region Midt-Nord

Regionale netværk i Region Midt-Nord

Børneterapeutgruppen (sammen med fysioterapeuter) er en netværksgruppe for børneergoterapeuter og børnefysioterapeuter i Region Nordjylland.

Børneterapeutgruppen

Gruppen er åben for alle ergo- og fysioterapeuter, der arbejder inden for børneområdet, uanset ansættelsesform, arbejdsområde eller interesseområde. I netværksgruppen afholdes møder med fagligt indhold, f.eks. med et oplæg fra en terapeut eller anden fagperson.

Derudover indeholder møderne et mere socialt element med mulighed for uformel drøftelse af alle forhold vedr. arbejdslivet - i det store forum, i pauserne eller uden for møderne.
Der kan dannes undergrupper efter behov, f.eks. inden for et interesseområde eller et arbejdsområde.

Netværksgruppen kan desuden nedsætte undergrupper med henblik på at formulere henvendelse til politikere eller til offentligheden.Der afholdes møde hvert halve år; forår og efterår. Betaling for deltagelse: Ca. 25,- pr. møde.

Ved hvert møde vælges en ny koordinationsgruppe, der står for at arrangere næste møde og annoncere dette i Ergoterapeuten og Danske Fysioterapeuters fagblad og på foreningernes hjemmesider.

Lav et netværk

Kontakt regionsbestyrelsen på 
lkn@etf.dk
hvis du/I ønsker at etablere et netværk. Netværk vil blive annonceret på her. Oprettelse af et netværk kræver en kontaktperson, der vil stå for koordinering af netværket.

Eksempler på mulige netværk:

  • Børneterapi (sammen med fysioterapeuter)
  • Sagsbehandlende ergoterapeuter
  • Ældres livskvalitet