Hjem > PROTAC-legatet

PROTAC-legatet

Firmaet PROTAC har indstiftet dette legat i 2003. PROTAC har udviklet produkterne Protac Kugledynen, Protac Kuglepuden og Protac SenSit ud fra teorier om sanseintegration. Produkterne bliver brugt inden for mange forskellige sygdomsgrupper og aldersgrupper, og PROTAC vil gerne give en ergoterapeut mulighed for at videreuddanne sig inden for dette felt.

Hvad kan du søge til

Du kan søge legatet til gennemførelse af et projekt, en studierejse eller til videreuddannelse inden for sanseintegrationsområdet.
Projektet skal være forsknings- eller udviklingsorienteret og bidrage til større kendskab eller ny viden indenfor sanseintegrationsområdet.
Studierejsen kan foregå til en klinik/arbejdssted i udlandet, som praktiserer sanseintegrations-behandling.
Videreuddannelse/kursus kan foregå i Danmark eller i udlandet.

Legatets størrelse

25.000 kr.

Hvem kan søge

Ergoterapeuter som arbejder med sanseintegrationsbehandling enten inden for børne- eller voksenområdet.
Ansøgeren skal være aktivt medlem af Ergoterapeutforeningen.

Har du modtaget PROTAC legatet et år fx 2007, kan du tidligst ansøge om legatet igen i 2010.

Ansøgningsfrist

1. oktober

Hvordan søger du legatet

Du ansøger på ét af to særlige ansøgningsskemaer afhængig af, om du søger til en studierejse/videreuddannelse eller til et projekt. Ansøgningsskemaer finder du nederst på siden. CV skal vedlægges ansøgningen, anden dokumentation er velkommen (max 10 sider). Ansøgningsskema, CV samt eventuelle bilag skal indsendes pr. mail til sekretær Ulla Peterson, up@etf.dk

Behandling af ansøgninger og svar

Ansøgningerne behandles af et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget består af

  • En repræsentant fra Protac A/S
  • Ergoterapeutforeningens næstformand
  • En ergoterapeut med erfaring inden for sanseintegrationsområdet.

Behandlingen af ansøgningerne tager ca. en måned. Ansøgerne får herefter skriftligt svar fra Ergoterapeutforeningen.

Afrapportering og formidling

 

Legatmodtageren skal skrive en afrapportering til bedømmelsesudvalget inkl. ny viden, resultater og konklusioner på projektet/studierejsen. Rapporten må højest fylde fem A4-sider og skal sendes til Ergoterapeutforeningen senest et halvt år efter projektets/studierejsens gennemførelse. Der er ikke et særligt skema til brug for afrapportering.

Kopi af regnskab skal sendes til Ergoterapeutforeningen samtidig med afrapporteringen.

Tidligere PROTAC-vindere

2003 Malene Søbygaard
2004 Ann Dorte Gammelgaard
2005 Hanne Holmer
2006 Lise Andersen
2007 Ulla Sparholt
2008 Nanna Hyldig Reimick
2009 Birte Engmann Pedersen
2010 Solveig Radut
2011 Susanne Tindbæk Lunderskov
2012 Ulla Lebahn
2013 Julie Wolf Broge: Se rapport
2014 Charlotte Andersen og Anne Kolmos
2015 Christina Sø Bendixen og Caroline Haoutzager
2016 Pia Gilvad Nielsen
2017 
Solveig Radut 

Sidst opdateret
22.08.2018