Hjem > Progressiv styrketræning til svært overvægtige ældre med sarkopeni

Progressiv styrketræning til svært overvægtige ældre med sarkopeni

Critical appraisal topic (CAT) med speciale inden for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, geronto-geriatri.

Baggrund for det kliniske spørgsmål

Med alderen mister man noget af muskelmassen og muskelstyrken (1). Da sammenhængen mellem muskelmasse og muskelfunktion ikke er lineær, har The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) udviklet en definition af sarkopeni, og denne ses i afsnittet definition.
Arv, kroniske sygdomme og livsstil har betydning for, hvordan man ældes (2), men hos alle (uanset aktivitetsniveau) reduceres den fysiske kapacitet. Det betyder, at almindelige daglige gøremål bliver relativt mere belastende, da det absolutte krav til fx iltoptagelse og muskelkraft ved daglige aktiviteter er det samme uanset alder (3).
Sundhed.dk beskriver, at der blandt ældre mellem 60-70 år er mellem 5% og 13%, der har sarkopeni i større eller mindre grad. Derudover er andelen blandt ældre over 80 år, med sarkopeni steget til mellem 11% og 50%(1).
Danmarks statistik forudsiger en befolkningstilvækst på 4,8% over de næste 10 år. Gruppen over 80 år forventes at stige med 58%, og gruppen af 65-79-årige forventes at stige med 7% (4). Samtidig er forekomsten af overvægtige i Danmark steget markant indenfor de seneste årtier (5).
Flere studier har belyst sammenhængen mellem træning, øget proteinindtag og øget muskelstyrke, men kun få studier har belyst effekten på livskvalitet. Baggrunden for denne CAT er derfor at belyse, hvilken effekt progressiv styrketræning har på livskvalitet hos svært overvægtige ældre med sarkopeni.
Begrebet sarkopeni knytter sig til muskelstyrke, muskelmasse og fysisk præstationsevne. Sammenhængen mellem disse tre parametre og den selvopfattede livskvalitet er ikke belyst i den fundne litteratur. Vores hypotese er, at forbedring af muskelstyrke, muskelmasse og fysisk præstationsevne forbedre den selvopfattede livskvalitet hos svært overvægtige ældre med sarkopeni.

Det kliniske spørgsmål:
Hvilken effekt har progressiv styrketræning på livskvalitet hos svært overvægtige ældre med sarkopeni?

Læs hele CAT her.

Sidst opdateret
14.06.2019