Hjem > Præsentation

Præsentation

Pillorissaasut – ”Grønlandske Ergoterapeuter” er en organisation under Ergoterapeutforeningen. Vi udgør en selvstændig kreds og har egen bestyrelse bestående af ergoterapeuter bosiddende i Nuuk. Disse informerer de øvrige terapeuter på kysten om arbejdet.

Pillorissasut er en det af PPK, et politisk samarbejde og et forhandlingsfællesskab som understøttes af de danske organisationer.

Se ppk.gl for informationer om praktiske forhold, overenskomst mm.

Kredsen mødes mindst seks gange om året. Der behandles meget specifikke emner så som overenskomst for de grønlandske ergoterapeuter og fag- eller ansættelses relevante temaer. Ofte er der kulturelle faktorer som drøftes i relation til vort arbejde og tilknytning til arbejdsmarkedet i Grønland.

Store afstande - men tæt kontakt

Der er pt. (oktober 2019) 15 erhversaktive ergoterapeuter i Nuuk og 6 på kysten, som er organiserede. Der er trods store geografiske afstande et stort sammenhold mellem terapeuterne. Vi støtter hinanden ved tilflytning, hvor alt er nyt og ubekendt. Desuden giver vi hinanden faglig sparring specielt de steder, hvor der er eneterapeuter, der selvsagt arbejder meget alsidigt hvad klientkategorier angår. Det er vigtigt man selv tør tage kontakt til andre, samt bruge og bidrage til fællesskabet i foreningen.

Job i Grønland?

Der slås løbende stillinger op i såvel Nuuk som på kysten. Stillinger kan i perioder være ubesatte selvom der ikke er aktivestillingsopslag, det kan derfor være relevant at søge uopfordret.

Langs kysten er der skabt flere terapeutstillinger på tværs af sundheds- og kommunal sektor. Søger du en stilling der kan være relevant for flere faggrupper, er det vigtigt du sikre dig at du ansættes som ergoterapeut for at sikre din anciennitet og de lønvilkår vi har indgået. Rådfør dig altid med Pillorissasut inden du underskriver en ansættelseskontrakt, og start aldrig før du har en kontrakt.

Det anbefales at sende ansøgning som mail eller via onlineansøgnings system på den pågældende stilling.

I Grønland har vi overenskomst som forhandles i samarbejde med de øvrige foreninger i Sundhedskartellet (PPK). Spørgsmål angående lønforhold m.m. skal derfor rettes til Grønlandsregionen. Den aktuelle overenskomst kan du finde på ppk.gl

Hvis du er er jobsøgende, nyankommen eller blot interesseret i at flytte til Grønland, så læs mere på ppk.gl hvor der står mere om at arbejde som sundhedsfaglig i grønland.

Kredsensbestyrelse kan kontaktes på:

best.groenland@etf.dk

Forperson: Sara Jilsø Fleischer træffes på  groenland@etf.dk

Peqqissaasut Kattuffiat

Att: Pillorissaasut Grønlandske Ergoterapeuter
Ergoterapeutforeningen

Jagtvej 13 – 1001

Postbox 670

3900 Nuuk