Hjem > Politikark om dysfagi

Politikark om dysfagi

Hvad mener Ergoterapeutforeningen om dysfagi og aktivitetsproblemer ved at synke-spise-drikke?

 

Dysfagi er er den overordnede betegnelse for problemer med synkefunktionen. Dysfagi er et symptom ved mange diagnoser hos børn og voksne samt ved fremskreden alder. I Danmark er dysfagi et hastigt voksende problem, som kan medføre aktivitetsbegrænsninger, nedsat livskvalitet samt øget sygelighed og dødelighed. Dysfagi er forbundet med øget indlæggelsestid og genindlæggelser, og medfører stigende sundhedsudgifter.

Relativt mange ergoterapeuter har forsket i dysfagi i forbindelse med erhvervelse af ph.d.-grad, og mange danske ergoterapeuter i såvel kommuner som på sygehuse arbejder med dysfagi og er ofte nøglepersoner i det tværfaglige team omkring borgeren. Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi blev stiftet i Ergoterapeutforeningen i 2013. Selskabet har ca. 250 medlemmer.

For at sikre fortsat udvikling og kvalitet i indsatsen på dysfagiområdet i Danmark, mener Ergoterapeutforeningen, at det er nødvendigt, at...

  • ergoterapeuter har en essentiel rolle i indsatsen ved dysfagi og aktivitetsproblemer ved at synke-spise-drikke
  • regioner og kommuner igennem systematisk kompetenceudvikling og udvikling af kompetente faglige miljøer sikrer, at ergoterapeuterne kvalificeres til at levere den nødvendige faglige indsats på dysfagiområdet på hhv. basalt, avanceret og specialiseret niveau
  • regioner og kommuner fremmer kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, forskning samt evidensbaseret praksis på dysfagiområdet
  • ergoterapeutuddannelserne sikrer, at nyuddannede ergoterapeuter har viden, færdigheder og kompetence på dysfagiområdet – som minimum på basalt niveau 

Læs uddybende om punkterne i arket.

Politikark: Dysfagi

Sidst opdateret
06.06.2016