Hjem > Ph.d.-projektet: Online bostøtte og arbejdspraksis

Ph.d.-projektet: Online bostøtte og arbejdspraksis

En ANT-inspireret undersøgelse af velfærdsteknologi i den kommunale sektor.

Velfærdsteknologi bliver i disse år i stigende omfang indkøbt og implementeret i de danske kommuner med det formål at forbedre og understøtte de kommunale velfærdsydelser. Tanken er, at velfærdsteknologien skal medvirke til at løse de ressourcemæssige udfordringer, kommunerne står over for nu og i de kommende år. Forskningsundersøgelsen retter fokus mod de muligheder og begrænsninger, som knytter sig til implementering af velfærdsteknologi for både medarbejdere, ledelse og administration i kommunalt regi, med et specifikt fokus på online bostøtte. Videnskabsteoretisk er forskningsundersøgelsen funderet i en Aktør-Netværks-Teoretisk-inspireret tilgang. Baggrunden for denne videnskabsteoretiske tilgang er at udforske teknologien igennem dens netværk. Metodisk benyttes dokumentanalyse, spørgeskema, semistrukturerede forskningsinterviews og deltagerobservationer.

Sidst opdateret
03.04.2020