Hjem > Penetration Aspiration Scale (PAS-DK)

Penetration Aspiration Scale (PAS-DK)

Penetration Aspiration Scale (PAS-DK) er et 8 trins scoreredskab, der kan bruge ved instrumentel undersøgelse af synkefunktion.

Penetration Aspiration Scale (PAS-DK)

Penetration Aspiration Scale (PAS-DK) er et 8 trins scoreredskab, der kan bruge ved instrumentel undersøgelse af synkefunktion. PAS-Dk fortæller, om der er rester af sekret, mad eller væske efter synk over, på eller under stemmelæbe niveau. Scoren kan være med til at indikere graden af dysfagi, samt hvor der ses problemer i synkefasen. PAS-DK benyttes i forbindelse med Fiberoptisk evaluering af synkefunktion (FEES) og Videofluoroskopi. PAS-DK er relevant at benytte ved flere diagnose grupper.
Reference: Robbins J, Coyle J, Rosenbek J, Roecker E, Wood J. Differentiation of Normal and Abnormal Airway Protection during Swallowing Using the Penetration-Aspiration Scale. Dysphagia, 1999 (14):228-232.

Oversættelse af PAS dansk version er foretaget af Katje Bjerrum, ergoterapeut, sengeafsnit 5, Jesper Just Fabricius, ergoterapeut, ph.d og Henriette Holm Stabel, ergoterapeut ph.d begge ansat i Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter – Universitetsklinik for Neurorehabilitering efter WHO standard for oversættelse af undersøgelses- og screeningsredskaber m.v. til forskningsmæssig brug (1). Metoden anbefales af andre (2). Ifm. arbejdet er der taget skriftlig kontakt til redskabets udviklere dog uden, at henvendelserne er blevet besvaret.

(1) Acquadro C, Jambon B, Ellis D, Marquis P. Language and translation issues. In: Spilker B, editor. Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials. 2nd ed. New York: Raven; 1996. p. 575-585.

(2) Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol 1993 Dec;46(12):1417-1432.

Dansk oversættelse af score: Penetration Aspiration Scale (PAS-DK)

Sidst opdateret
11.08.2022