Hjem > Pediatric Evaluation of Disability Inventory (Pedi)

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (Pedi)

Pedi er udarbejdet til at afdække om barnet er alderssvarende i sin udvikling i forhold til funktionelle færdigheder. Der er fokus på personlig pleje, bevægelse og sociale funktioner.

Formål

 • At påvise eventuel funktionsevnenedsættelse hos børn
 • At skabe indsigt i barnets formåen og eventuelle behov for hjælp eller hjælpemidler
 • At måle effekt af en rehabiliteringsindsats

Fremgangsmåde

 • Spørgeskema til ”PEDI” besvares af de nære voksne i samarbejde med ergoterapeuten eller evt. struktureret interview
 • Evt. observation i barnets naturlige miljø
 • Opgørelse
 • Analyse
 • Skriftlig dokumentation (journalnotat, rapport)
 • Formidling
 • Vurdering af hvorvidt der er behov for yderligere ergoterapeutiske tiltag

Målgruppe

Børn i alderen 6 måneder til 7½, der har vanskeligheder med at udføre eller deltage i meningsfulde hverdagsaktiviteter indenfor områderne personlig pleje, bevægelse og social funktion.

Hyppighed

Ved opstart af træningsforløbet, eventuelt under forløbet og ved afslutningen af forløbet.

Ressourcer

Kontor- og mødefaciliteter.
Evt. mulighed for observation i barnets naturlige miljø.

Referencer

 • Stahlhut, M., Gard, G., Aadahl, M., Christensen, J. Discrimitive validity of the Danish version of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) Phys Occup Ther Pediatr. 2011 Feb; 31(1): 78-89.
 • Haley S, Coster, W, Ludlow L, Haltiwanger J, Andrellos J. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Trustees of Boston Univeristy,1998.
 • Berg M, Jahnsen R, Frøslie K, Hussain A. Reliability of the pediatric evaluation of disability inventory (PEDI). Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 2004; 24: 61-77
 • Feldman AB, Haley SM, Coryell J. Concurrent and construct validity of the pediatric evaluation of disability inventory. Physical Therapy, 1990; 70: 602-610.
 • www.harcourt-uk.com
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser