Hjem > Patientskole på én kubikmeter. En kvalitativ undersøgelse af telemedicins betydning for rehabiliteringsindsatsen i en lungeskole.

Patientskole på én kubikmeter. En kvalitativ undersøgelse af telemedicins betydning for rehabiliteringsindsatsen i en lungeskole.

Masterspeciale fra sommeren 2019 af Malene Juul Hylle

Formålet med specialet er at analysere, hvilken indvirkning indføring af telemedicin får for både patient, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Opgaven har til hensigt at beskrive praksis, og de forskydninger indførelsen af telemedicin skaber for herigennem at forbedre kvaliteten af det eksisterende tilbud.

Læs hele masterspecialet her

Sidst opdateret
27.02.2020