Hjem > Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Der er fokus på barnets eller den unges aktivitetsudførsel. I hele forløbet deltager barnet, den unge og de nære voksne.

Undersøgelser og behandlingsforløbet foregår i barnets eller den unges daglige miljø.

Formål

At muliggøre børn og unges deltagelse og engagement i betydningsfulde aktiviteter.

Fremgangsmåde

 • Indledende samtale
 • Forventningsafstemning
 • Undersøgelse og afklaring af de oplevede aktivitetsproblemer
 • Prioritering af aktivitetsproblemerne
 • Der opstilles mål i samarbejde med barnet eller den unge og de nære voksne
 • Forløbet tilrettelægges og igangsættes
 • Der sker løbende en opfølgning og eventuelt justeres den igangsatte plan
 • Evaluering og afdækning af hvorvidt der er behov for yderligere tiltag
 • Dokumentation af forløbet

Målgruppe

Børn og unge i alderen 0-18 år, der har vanskeligheder med at udføre eller deltage i betydningsfulde hverdagsaktiviteter i hjem, dagtilbud, skole eller fritid.

Hyppighed

Typisk et forløb over 3 måneder. Ved forløbets afslutning vurderes behovet for fortsat indsats.

Ressourcer

 • Barnets og de nære voksnes naturlige miljø
 • Ergoterapeuten har erfaring med standardiserede undersøgelsesredskaber inden for børneområdet

Referencer

 • Townsend, Elizabeth og Polatajko, Helene J.: Menneskelig aktivitet II. 1. udgave, 2. oplag, Munksgård, 2009
 • Sundhedsloven LBK nr 913 af 13/07/2010 (§§ 120, 123, 124)
 • Folkeskoleloven LBK nr 998 af 16/08/2010 (§3)
 • Serviceloven LBK nr 810 af 19/07/2012 (§44)
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser