Hjem > Orienterings-Hukommelses-Koncentrationstest (OMC)

Orienterings-Hukommelses-Koncentrationstest (OMC)

OMC er et redskab der anvendes til at screene en persons kognitive funktionsniveau.

Opbygning og anvendelse

OMC er en kognitiv test (ikke en demenstest), testen består er 3 domæner:

  1. Orientering
  2. Episodisk hukommelse
  3. Koncentration

Indenfor hvert domæne udføres forskellige deltests, se vejledning her

Der gives point for hver deltests, disse point summeres til en samlet OMC-score. 
Tolkning af score:

  • 28 point - Maksimal score, ingen nedsættelse
  • 25-27 point - Ingen eller ubetydelig kognitiv nedsættelse
  • 18-24 point - Lettere kognitiv nedsættelse
  • 8-17 point - Moderat kognitiv nedsættelse
  • 0-7 point - Svær kognitiv nedsættelse

Ovenstående scores er vejledende og baserede på erfaringerne med instrumentet, og dermed ikke veldokumenterede.

Testen kan anvendes til alle målgrupper.

Referencer

Katzman, R., Brown, T., Fuld, P., Peck, A., Schechter, R., & Schimmel, H. (1983). Validation of a short Orientation-Memory-Concentration Test of cognitive impairment. Am.J.Psychiatry, 140, 734-739.

Videnscenter for demens har også beskrevet redskabet her

Sidst opdateret
17.10.2022