Hjem > Opstillingsgrundlag: Tina Nør Langager 2015

Opstillingsgrundlag: Tina Nør Langager 2015

Som jeres formand vil jeg kæmpe for øget respekt, anerkendelse og viden om vores fag. Jeg vil kæmpe for, at du som medlem får en bedre hverdag, så du kan give andre en bedre hverdag. Jeg vil kæmpe for, at ergoterapien udvikles i Danmark, så vi bliver hørt og værdsat og bliver det naturlige valg, når der drøftes forebyggelse, genoptræning og rehabilitering.
Formandsvalg 2015
Tina Nør Langager stiller op som kandidat til formandsposten.

Vi sikrer hverdagen

”Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen”.

Sådan skrev Dan Turell i sin hyldest til hverdagen.

I bund og grund er det meget rammende for vores vigtige virke som ergoterapeuter: Vi skaber en hverdag for de mennesker i Danmark, der på en eller den anden måde har været udsat for en hændelse. En hændelse, der har gjort, at de har brug for vores hjælp, så de atter selv kan håndtere deres hverdag og holde af den.

Vi er det stærkeste fag, når det kommer til at sikre mennesker en værdig hverdag. Vi er er faget, der kan sikre, at børn, unge, voksne og ældre lettere kan klare sig selv. Vi er faget, der gør mennesker selvhjulpne og giver dem værktøjer til at håndtere hverdagen. Og derfor udgør vi også en særdeles vigtig profession i det danske sundhedsvæsen. For ikke alene giver vi mennesker mere livskvalitet – vi sparer også samfundet for penge.

Som jeres formand vil jeg kæmpe for øget respekt, anerkendelse og viden om vores fag. Jeg vil kæmpe for, at du som medlem får en bedre hverdag, så du kan give andre en bedre hverdag. Jeg vil kæmpe for, at ergoterapien udvikles i Danmark, så vi bliver hørt og værdsat og bliver det naturlige valg, når der drøftes forebyggelse, genoptræning og rehabilitering.

Jeg har 20 års erfaring med ergoterapi, men er stadig ung med mine 43 år. Jeg har arbejdet med genoptræning og hjælpemiddelformidling på hospital og i kommune. Og i de seneste otte år har jeg som ansat i Ergoterapeutforeningen arbejdet med vores fag, vores løn og vilkår, vores uddannelse og lederudvikling. Nogle af jer har mødt mig som underviser på tillidsmandsuddannelsen og før-lederkursus. Andre har haft mig i telefonen for sparring om jeres arbejdsliv og karriere eller som nyuddannet på vejen ind på arbejdsmarkedet som trainee.

Alt dette har givet mig en indsigt, som jeg gerne vil sætte i spil og arbejde videre med sammen med jer. Og jeg mener sammen med jer. For en formand kan ikke udvikle alene. Udviklingen af vores forening skal ske med stor medlemsinddragelse og i tæt parløb med tillidsrepræsentanter, vores centrale politiske organer og faglige selskaber.

Vi har allerede i dag en god forening, og jeg har mange ideer til og planer for, hvordan vi sammen kan gøre ergoterapien i Danmark endnu stærkere. Jeg kan ikke her komme ind på det hele, men nedenfor kan du læse nærmere om en række af mine mærkesager.

Kort fortalt: Mit overordnede mål er at skabe en bedre hverdag for dig som medlem og alle de mennesker, vi hver eneste dag, hjælper i Danmark. Vi skal kendes som en forening med en stærk sundheds- og socialansvarlig profil.

Jeg vil arbejde for:

  • Ergoterapeutforeningen skal give dig bedre service i hverdagen
  • Vi skal have bedre løn- og arbejdsvilkår for os ergoterapeuter
  • Ergoterapien skal være langt synligere i Danmark og vi skal øge vores fags indflydelse
  • Vi skal forske mere i effekterne af ergoterapi
  • Vi skal måle vores fremskridt som forening og om du som medlem er tilfreds

Bedre service i din hverdag

Ergoterapeutforeningen er til for medlemmerne. Foreningen skal udbygges til at være en endnu stærkere hjælper til dig i hverdagen. Det gælder bl.a., når du står med konkrete udfordringer på din arbejdsplads, vil søge nye viden eller når foreningen skal hjælpe dig med din lønforhandling og dine vilkår som ansat eller leder.

Alle medlemmer skal have oplevelsen af, at Ergoterapeutforeningen er til for dem. På arbejdspladsen, i mødet med de tillidsvalgte og i kontakten med foreningens medarbejdere.

Det kræver viden om, hvad medlemmerne har brug for. Hvis jeg får muligheden for at blive jeres nye formand vil jeg som det første iværksætte en medlemsundersøgelse for at afdække de forskellige medlemsgruppers ønsker, præferencer og tilfredshed. Jeg er nysgerrig på, hvad du forventer af din fagforening. Kun ved hjælp af viden, kan vi forbedre vores forening til gavn for os ergoterapeuter.

Medlemmerne er Ergoterapeutforeningen. Og uden tæt dialog og samarbejde er vi intet. Det er sammen, at vi skaber stoltheden for vores fag, indsigten i vores fag og forbedrer rammerne for udøvelsen af ergoterapien i Danmark.

En tæt dialog kræver kommunikation. Vi er allerede godt med – bl.a. har vi vundet priser for vores fagblad og I har rost det nye nyhedsunivers i forårets medieundersøgelse.  Men vi kan blive bedre. Jeg vil arbejde for, at vi bl.a. udnytter de sociale medier langt hyppigere og får en mere livlig debat om vores fag. Vi skal være mere sprælske, bruge hinandens viden bedre – jeg vil arbejde for mere dialog, debat og udveksling af viden og holdninger mellem os ergoterapeuter.

Løn- og arbejdsvilkår er centralt

Jeg vil som formand være aktiv og sætte jer i centrum. Jeg vil være rundt i landet og høre jeres holdninger. Og jeg vil koble jeres holdninger og viden til det politiske arbejde, Ergoterapeutforeningen kæmper for. 

Et godt arbejdsmiljø og trivsel er alfa og omega for din arbejdsglæde.

Vi kan allerede bryste os af, at vi har mange tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter. Det giver os et stærkt fundament på arbejdspladsen, som vi alle skal være stolte af og værne om. Gennem mit samarbejde med medlemmer, tillidsvalgte og ledere ved jeg, at arbejdsmiljø og løn fortsat skal have stor bevågenhed.

Jeg ved, at det er en klassiker i enhver fagforeningstale, men det gør den ikke mindre vigtig: Vi skal styrke vores position i samfundet og den enkelte arbejdsplads – for derigennem får vi også et stærkere mandat, når vi skal forhandle løn- og arbejdsvilkår.

Synlighed og indflydelse

Ergoterapi er svaret på mange af de udfordringer Danmark står med og overfor. Vi skal hjælpe flere for færre penge – og her er vores bidrag helt afgørende.

Vi gør nemlig borgerne mere selvhjulpne og parate til at klare sig selv i hverdagen. Vi har metoder til at forebygge og stoppe en negativ livsspiral som kan medføre tab af job, sociale relationer og tab af aktiviteter og livskvalitet. Vi ergoterapeuter ved, at en aktiv og meningsfuld hverdag forbedrer livet. Vi ved, at en aktiv hverdag holder borgerne sundere og gladere. Og vi ved, at aktivitetstab og sociale tab øger risikoen for sygdom og øger behovet for hjælp.

Ergoterapi skal stå endnu højere på agendaen. Vi skal som forening og medlemmer sikre, at vores bidrag til borgerne og samfundet står endnu klarere i offentligheden og over for de beslutningstagere, der har indflydelse på vores hverdag. Med andre ord: Vi skal styrkes i vores politiske arbejde og vi skal styrkes kommunikativt.

Ergoterapeutforeningen skal være i tæt dialog med beslutningstagere på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne. Det skal vi, fordi det er vejen til mere indflydelse.

Vi skal bl.a. udfolde vores erfaringer til at skabe nye jobs inden for andre fagområder. Jeg ser nye jobmuligheder og ved, at ergoterapeuter kan, vil og tør tage nye og betydningsfulde roller i fremtidens velfærdssamfund.

Jeg vil også arbejde for, at Ergoterapeutforeningen indgår strategiske samarbejder og alliancer med patientorganisationer, uddannelsesinstitutioner, andre faglige organisationer, pårørende, virksomheder mv. Det skal ske for at fremme ergoterapi og sætte fokus på at skabe et godt hverdagsliv for borgere med handicap og sygdom.

Vi skal i dialog med andre for hele tiden at sikre, at vi i rette tid får impulser fra omverdenen, der gør os i stand til at handle og forme fremtiden.  Bl.a. skal vi være stærkere i forhold til at samarbejde om at udnytte velfærdsteknologiens og telemedicinens muligheder for vores fag.

Også i forhold til synligheden i medierne har vi noget at hente. Vi skal sætte vores viden aktivt i spil - gerne i form af nye analyser og forskning om vores fag. Vi skal deltage proaktivt i sundhedsdebatten. Kort sagt: Vi skal være synlige, så vi får mere indflydelse til gavn for medlemmerne og vores fag – og ikke mindst borgerne, der så vil få større gavn af vores kunnen.      

Forskning i effekterne af vores fag

Vi har behov for at blive bedre til at vise og bevise, at ergoterapi virker. Det er ikke nok, at vi som ergoterapeuter ved det – vi skal blive bedre til at kunne dokumentere det. For øget viden om vores fag og øget indsigt i vores gode resultater er lig med en større udbredelse af vores arbejdsmetoder.

Ergoterapien har en ung forskningstradition, og der er derfor behov for mere forskning, evidens og dokumentation for den ergoterapeutiske indsats.

Ergoterapeutforeningen skal arbejde for at udvikle ergoterapeuternes fag og den politik, som sætter rammerne for den ergoterapeutiske indsats. Jeg vil i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne og interessenter arbejde for flere midler til deltagelse i ergoterapeutiske projekter og forskning i vores fag.

Vi ergoterapeuter er fagligt specialiserede og engagerede. Mange deler allerede viden i vores ergoterapeutfaglige selskaber. Det er et stort, frivilligt arbejde som bliver båret af engagement og faglighed. For mig er det vigtigt, at de faglige selskaber udvikler sig.

Jeg har en ambition om, at selskaberne får en tættere tilknytning til den ergoterapifaglige forskning. Jeg er stolt over og glæder mig til, at vi i sommeren 2016 kan byde velkommen til de første kandidater i Ergoterapi, og jeg har en tro på, at de kommende kandidater kan hjælpe os med at skabe øget sammenhæng mellem teori og praksis og hjælpe til med implementering af ny viden.  

Vi skal måle vores fremskridt

Vi er som ergoterapeuter gode til at opstille mål for vores patienter og borgerne. Vi skal også sætte mål for vores eget arbejde. Og vi skal sætte mål for vores forening. Jeg vil som formand sætte målbare mål for bl.a. vores medlemsservice, vores politiske synlighed, vores samarbejde med andre aktører og vores evne til at dokumentere vores indsats. Mål kan kun hjælpe os til lære af vores fejl, gøre os bedre og fejre vores succeser og milepæle.

Gennem handling skal vi vise vores faglighed

Jeg ønsker, at tegne en aktiv Ergoterapeutforening. Vi skal som sagt kendes som en forening med en stærk sundheds- og socialansvarlig profil.

Af type er jeg selv aktiv – både på arbejdet og privat med min mand og vores to drenge. Jeg er god til at skabe kontakt til mennesker. Jeg har opbygget et bredt netværk blandt mange af foreningens medlemmer og jeg kender via mit nuværende job til en lang række af de aktører, vi som forening samarbejder og forhandler med.

Vi skal være synlige. Ikke blot på den politiske scene og ved forhandlingsbordet, men i den grad også i samspillet med samfundet og de mennesker, vi gør en forskel for gerne også ved events, der sætter fokus på handicap, hverdagsliv og sundhed.  

Ergoterapeutforeningen er som sagt os medlemmer. Mere end 90 procent af Danmarks ergoterapeuter har valgt at være en del af fællesskabet. Vi er en stærk organisation og et fag i medvind og bevægelse.

Jeg er ambitiøs på ergoterapiens vegne. Jeg tror på en stærk fremtid for os ergoterapeuter, men vi kan kun styrke vores fag og vores forening i samarbejde og med engagement.

Som I kan se på min stillerliste har jeg bred opbakning fra Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse til mit kandidatur og flere andre ergoterapeuter har allerede meldt sig på min stillerliste. Det er jeg utrolig glad for.

Jeg er først lige begyndt og har derfor brug for al den opbakning jeg kan få. Skulle du have lyst til at støtte mit kandidatur, vil jeg sætte meget stor pris på, at du skriver dig op som stiller. Det vil være en kæmpe hjælp. Find stillerblanketten her

Du kan også følge mig på LinkedIn eller på Facebook.

Endelig kommer jeg meget gerne forbi din arbejdsplads, hvis I er en gruppe af ergoterapeuter, der ønsker at drøfte fremtidens Ergoterapeutforening.

Tøv ikke med at ringe eller skrive til mig med synspunkter eller gode ideer – for det er sammen, at vi er med til at sikre en god hverdag.

Godt formandsvalg.

Venlig hilsen

Tina Nør Langager