Hjem > Opskriften på ergoterapi

Opskriften på ergoterapi

Hvad kan en ergoterapeut egentlig, og hvad er forskellen på en ergoterapeut og en fysioterapeut?

Ergoterapeuter oplever ofte, at det er svært for borgere, kolleger og endda ledere at forstå, hvad ergoterapi kan bidrage med. Det er ikke blevet mindre besværligt af, at ergoterapeuter i stigende omfang bliver ansat i brede stillinger, der også omfatter plejeopgaver, for hvordan er det så lige, at man italesætter den ergoterapeutiske faglighed i de nye sammenhænge?

En del af svaret finder man i Ergoterapeutforeningens grundfortælling samt i et nyt, politisk budskabspapir fra foreningens, men mange ergoterapeuter har derudover deres egen måde at præsentere deres faglighed på, og vi har bedt ergoterapeuter i brede stillinger fortælle, hvordan de griber forklaringerne an.

Hands-on

Ergoterapeut Christina Pedersen har i en årrække arbejdet på Klinik for højt Specialiseret Neurorehabilitering på Hvidovre Hospital (nu Afdeling for Hjerneskader), men i januar 2021 fik hun nyt job på Neurointensiv og Neurokirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

Nu bruger hun nogle af sine erfaringer fra Hvidovre til at vise kollegerne på Rigshospitalet, hvad ergoterapi også kan. Helt konkret drejer det sig om Affolker-modellen.

— Jeg oplever, at læger og sygeplejersker nogle gange har problemer med at håndtere urolige neurologiske patienter samt patienter med svære kognitive vanskeligheder, der blandt andet kan have svært ved at forstå en besked. Hvis lægen beder patienten om at tage T-shirten af, kniber det med den kognitive forståelse, og patienten vil derfor sige ”nej,” forklarer Christina Pedersen.

Affolter-konceptet guider patienten til at udføre ADL-aktiviteter. I stedet for at sige til patienten, hvad den pågældende skal gøre, guider ergoterapeuten patientens hænder til at tage fat i T-shirten og tage den af.

— Der skal være en ramme for aktiviteten, den skal være konkret, genkendelig og meningsfuld. Hvis en patient skal børste tænder, mærker vi først på børstens hår, så guider jeg tandbørsten til patientens mund. På den måde opnås en bedre forståelse hos patienten, hvilket kan ses ved at patienten begynder at tilpasse relevant omkring munden og eventuelt kan overtage aktiviteten, siger Christina Pedersen.

For læger og sygeplejersker på hendes nye arbejdsplads har det været en aha-oplevelse at følge Christinas arbejde med Affolter-konceptet, og de har fået en lidt større forståelse for ergoterapiens muligheder.

Forskellen

Ergoterapeut Dorte Helgogaard er ansat på Holbæk Sygehus og oplever især, at patienter og pårørende har svært ved at forstå, hvad forskellen er på en fysioterapeut og en ergoterapeut.

— Jeg plejer at forklare dem, at der er mange fællesnævnere mellem de to fag, men at der også er områder, hvor vi har hver vores specifikke faglighed, siger Dorte Helgogaard.

Hun plejer at nævne dysfagi som en ergoterapeutisk spidskompetence, og så nævner hun en sætning, som hun engang har hørt, og som er en forsimplet, men illustrativ forklaring på forskellene.

— ” Fysioterapeuter lærer dig at gå, ergoterapeuter lærer dig, hvor du skal gå hen.” For det meste knytter jeg flere ord på, for det er jo ikke sådan, at fysioterapeuten ikke ved, hvad du skal, når du har lært at gå, men formuleringen viser, at ergoterapeuten i højere grad har fokus på aktiviteten. Samtidig forsøger jeg at forklare, at ergoterapeuter holder øje med de kognitive dysfunktioner, der kan være med til at forklare, hvorfor det er vanskeligt at udføre en aktivitet, siger Dorte Helgogaard.