Hjem > Opfølgning efter endt intensiv, helhedsorienteret rehablitering for hjerneskadede

Opfølgning efter endt intensiv, helhedsorienteret rehablitering for hjerneskadede

Denne opgave er udarbejdet i faget sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Diplomuddannelse i økonomi, ledelse og organisation for sundhedssektoren.

Opgaven udspringer af vores interesse for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Vi har indhentet data fra revaliderings- og hjerneskadecentre i amterne i Danmark, og vi vil her gerne takke de medarbejdere på centrene, der velvilligt har stillet sig til rådighed med svar på vores mange spørgsmål. Metodemæssigt benyttes rammen Medicinsk Teknologivurdering som grundlag for
udarbejdelse af et undersøgelsesdesign omhandlende opfølgning efter endt intensiv, helhedsorienteret rehabilitering af hjerneskadede. Det er gruppens ønske, at undersøgelsesdesignet efterfølgende vil blive anvendt af de fagprofessionelle, der arbejder indenfor feltet.

Sidst opdateret
13.11.2014