Hjem > Omgivelsernes betydning for aktivitetsudøvelsen i fællesrum på plejehjem - et kvalitativt studie af plejehjemsbeboeres oplevelse.

Omgivelsernes betydning for aktivitetsudøvelsen i fællesrum på plejehjem - et kvalitativt studie af plejehjemsbeboeres oplevelse.

Bachelorprojekt

Formål:

Formålet med projektet var at belyse, hvordan plejehjemsbeboerne oplever, at deres aktivi-tetsudøvelse påvirkes af omgivelsesmæssige elementer i fællesrum på plejehjem.

Problemstilling:

Hvordan oplever plejehjemsbeboere, at deres aktivitetsudøvelse påvirkes af omgivelses-mæssige elementer i fællesrum på plejehjem?
Design, materiale og metode:
Projektet var baseret på et kvalitativt forskningsdesign. Data blev indsamlet med en fæno-menologisk tilgang gennem semistrukturerede interviews med tre plejehjemsbeboere. Databearbejdningen tog udgangspunkt i Kristi Malteruds systematiske tekstkondensering.

Sidst opdateret
28.04.2017