Hjem > Om Region Syd

Om Region Syd

Læs om Region Syds bestyrelse og aktiviteter.

Regionsbestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen i Region Syd

Regionsbestyrelsen Region Syd
 

 • Jørgen Peschardt, Kolding Kommune (på valg i 2020)
 • Birthe Schultz, Sygehus Lillebælt, Kolding (på valg i 2020)
 • Marianne Roth Sørensen, Aabenraa Kommune (på valg i 2021)
 • Gitte Lind, Kerteminde Kommune (på valg i 2020)
 • Tomas Jakobsen, Vejle Kommune (på valg i 2020)
 • Christina Maj Nørgaard, afd. N, OUH, Svendborg (på valg i 2021)
 • Lone Merete Handberg, (på valg i 2021)
 • Bo Trælund Rossen, Svendborg Kommune (på valg i 2021)
 • Lene Drejer, Odense Kommune (på valg i 2020)
 • Lisa Roberts, (på valg i 2020)
 • Anya Bæksted, Assens Kommune (på valg i 2021)
 • Anette Bisgaard Lunding, Esbjerg Kommune (på valg i 2021)
 • Anna-Marie Laustsen, Regionsformand (på valg ved urafstemning i 2020)

Suppleanter
 

 • Maria Andersen, Kolding Kommune og fra 1.5.2019 Sygehus Lillebælt, Kolding (på valg i 2020)
 • Nanna Damgaard Nordenskov, Sønderborg Kommune (på valg i 2020)

Dialogmøder med regionsformanden

Regionsformand Anna-Marie Laustsen kommer gerne ud på din arbejdsplads til en dialog om det, DU er optaget af.

Hvad optager dig og dine kolleger?

Måske er I optaget af det paradoks, at der er momentum for ergoterapi, samtidig med at der er stort pres på den offentlige sektor og ergoterapeutiske arbejdspladser?

Hvis I ønsker at tale med Anna-Marie om det, laver hun et oplæg, der er tilpasset jeres arbejdsplads / arbejdsområde.

Måske er I optaget af andre ting, for eksempel:

 • Hvordan sikres god og tilstrækkelig ergoterapi i en tid med nedskæringer?
 • Hvad sker der til overenskomstforhandlingerne OK15?
 • Hvad er det jeg får som medlem, som uorganiserede ikke får?
 • Hvordan sikres den ergoterapifaglige udvikling på om arbejdsplads?

Regionsbestyrelsen inviterer til, at I tager en snak med formanden om det, I er optaget af på din arbejdsplads. Det kan være over madpakken i en frokostpause, på (en del af) et personalemøde eller efter arbejdstid. Det er er jer, der bestemmer tid og indhold.

Send en mail til Anna-Marie:
aml@etf.dk

så vi kan få en aftale.

Med regionsformanden på arbejde

Når Anna-Marie Laustsen, regionsformand i Syd, tager på arbejde, er det for at varetage ergoterapeuters arbejdsliv. På to do-listen står målet med at udvikle faggruppens arbejdsområder, synliggøre deres kompetencer, skabe netværk og dialog mellem ergoterapeuterne i regionen og holde sig ajour med regionens ledighedsproblematik.

I sit politiske virke samarbejder Anna-Marie Laustsens med adskillige interessenter. Den ene dag er der møder med medlemmer, med TR på regionens arbejdspladser, regionsbestyrelsen eller med lokalpolitikere, hvor Etf’s politiske dagsorden fremlægges til medlemmernes fordel.

De politiske anledninger til at gribe fat i både regions- og kommunalpolitikere kan spænde vidt. Fra enkeltsager til fokus på fællesskabet, men altid med intentionen om at få sat ergoterapi på dagordenen.

Med regions- og kommunalvalget i november i 2013 er der kommet nye spiller på den politiske bane. Det betyder, at Anna-Marie Laustsen har fået nye aktører, som hun skal nå gennem sit politiske lobbyarbejde. Det står højt på regionsformandens liste at få kontaktet de nyvalgte politikere, få sat møder op og få dem til at prioritere hendes og Etf’s politiske dagorden.

Redaktionen har spurgt regionsformanden, hvad hendes målsætning med kontakten til de nyvalgte er, og hvilken dagsorden, hun egentlig præsenterer dem for.

Hvad vil du opnå med kontakten?
AML
: Jeg vil sikre, at politikerne får kendskab til ergoterapi. Det er min hensigt at fortælle dem, at ergoterapi understøtter den opgavevaretagelse, de er politisk ansvarlige for. At ergoterapi medvirker til høj borgertilfredshed og effektivitet. Det er også i politikernes interesse at forstå, hvor visionært det er at understøtte, at mennesker selv kan og understøtte det, der giver mening for det enkelte menneske. Jeg arbejder jo altid for, at der bliver tænkt mere ergoterapi ind både i traditionelle og andre funktioner og områder.

Jeg arbejder på at opbygge en så tæt relation til de rådmænd /udvalgsformænd, at det betyder jeg kan ringe eller maile til den ansvarlige politiker hver gang, der er noget, som undrer mig – eller som jeg synes, de kunne have glæde af at vide. Og jeg vil selvfølgelig gerne have, at kontakten også går den anden vej.

Desuden er det altid min mission, at politikerne opmærksomme på at skabe og vedligeholde ordentlige, sunde og udviklende rammer for de ergoterapeuter, de har og får ansat.

Mit politiske virke og lobbyarbejde har jo også en funktion i forhold til TR, ledere og medlemmer. Når de ved, hvad jeg (Etf) er i dialog om og med hvem, har de mulighed for at gribe anledning til at følge op, når de lokalt møder den relevante politiker.

Hvad forventer du, politikerne handler på?
AML
: Jeg forventer, at de bliver glade for Etf’s interesse og inviterer til møde. Jeg har bedt om møder med tre nyvalgte rådmænd (Ældre- og Handicap, Børn- og Familie, Social- og Arbejdsmarked) i Odense kommune samt en genvalgt og to nyvalgte udvalgsformænd (Børn- og Familie, Sundhed- og Omsorg, Arbejdsmarked- og Social) i Esbjerg kommune.

Jeg skriver til relevante udvalgsformænd i øvrige kommuner og region Syddanmark. Jeg forventer da, at de i et vist omfang orienterer sig i det materiale, som jeg sender med. Og at nogle af dem videresender eller deler det med ledere. Derimod forventer jeg ikke, at de af egen drift inviterer Etf til møde alene på baggrund af denne henvendelse.

Hvordan følger du op på din første kontakt til dem?
AML
: I samarbejde med TR og Regionsbestyrelsen (RB) sender jeg datoforslag til møder til de tre rådmænd og tre udvalgsformænd. Medmindre de når at kontakte mig først for at få Etf ind i deres mødekalender.

I de øvrige kommuner vil jeg følge op, når der opstår situationer, hvor det er relevant. Hvis vi pludselig har en politiker, der mener noget særligt, er visionær - eller – efter min mening - det modsatte, så hører de fra mig! Hvis der bliver særlige udfordringer, besparelser eller muligheder for aktivitetsudvidelser, så er det også anledninger til opfølgende kontakt. Kunsten bliver at knytte an til lokale forhold og muligheder, og her er det afgørende, at også TR og RB har fingeren på pulsen, så vi kan samarbejde om at nå længst muligt ind i de politiske gemakker.

Du kan kontakte Anna-Marie Laustsen på
aml@etf.dk
53 36 49 81

Tilmeld dig regionens nyhedsbrev

Repræsentanter Region Syd

Valgte repræsentanter

Valget er for perioden 2017-19.

Region Syd har 14 pladser i Etf's repræsentantskab. Se listen over repræsentanter valgt ved generalforsamling i 2017.

Valgte repræsentanter til REP19:

 • Marie Kaas, Socialstyrelsen
 • Helle Nystrøm Svendsen, OUH, psyk.
 • Marianne Roth Sørensen, Aabenraa Kommune
 • Susanne Hygum Sørensen, Aabenraa Kommune
 • Camilla Hartung Hansen, Fredericia Kommune
 • Birthe Schultz, Sygehus Lillebælt, Kolding
 • Tomas Jakobsen, Vejle Kommune
 • Lene Drejer, Odense Kommune
 • Camilla Mohr Nielsen, Middelfart Kommune
 • Pernille Thomsen, Sygehus Lillebælt, psyk.
 • Gitte Lind, Kerteminde Kommune
 • Jytte Mindegaard, OUH, psyk.
 • Christina Maj Nørgaard, OUH Svendborg
 • Anne-Birgitte Madsen, Kolding Kommune

Valgte suppleanter til REP19:

 • Lone Merete Handberg, Sønderborg Kommune
 • Ernst Skovgaard Olsen, Esbjerg kommune
 • Kamilla Mercado, Socialstyrelsen, VISO
 • Lisa Roberts, Esbjerg Kommune
 • Ditte Linneberg Gangelhoff, Nyborg Kommune

De valgte repræsentanter og suppleanter er skrevet i rækkefølge efter stemmetal. Øverste repræsentant fik flest stemmer.

Sidst opdateret
26.02.2020