Hjem > Om kredsen

Om kredsen

Læs om kredsen i Grønland.

Præsentation

Pillorissaasut – ”Grønlandske Ergoterapeuter” er en organisation under Ergoterapeutforeningen. Vi udgør en selvstændig kreds og har egen bestyrelse bestående af ergoterapeuter bosiddende i Nuuk. Disse informerer de øvrige terapeuter på kysten om arbejdet.

Kredsen mødes mindst seks gange om året. Der behandles meget specifikke emner så som overenskomst for de grønlandske ergoterapeuter og fag- eller ansættelses relevante temaer. Ofte er der kulturelle faktorer som drøftes i relation til vort arbejde og tilknytning til arbejdsmarkedet i Grønland.

Store afstande - men tæt kontakt

Der er pt. (maj 2015) ni aktive ergoterapeuter i Nuuk og to på kysten, som er organiserede. Der er trods store geografiske afstande et stort sammenhold mellem terapeuterne. Vi støtter hinanden ved tilflytning, hvor alt er nyt og ubekendt. Desuden giver vi hinanden faglig sparring specielt de steder, hvor der er eneterapeuter, der selvsagt arbejder meget alsidigt hvad klientkategorier angår.

Flytte til Grønland?

Hvis du er er jobsøgende, nyankommen eller blot interesseret i at flytte til Grønland er du velkommen til at kontakte kredsen for nærmere informationer.

Kredsens adresse er:
Pillurissaasut Grønlandske Ergoterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Postboks 649
3900 Nuuk

Formand: Sara Jilsø Fleischer
groenland@etf.dk