Hjem > OK18-forlig på det statslige område

OK18-forlig på det statslige område

Her finder du forligs-teksterne på forliget på det statslige område

Kort gennemgang af forliget på statens område

Her får du hovedtrækkene i forliget på det statslige område. 

 • På statens område er der aftalt lidt lavere generelle lønstigninger, nemlig 6,2 procent.
  Det skyldes, at forventningerne til reststigning, altså lønstigninger der aftales lokalt eller flyder af overenskomsterne eller skyldes ændringer i personalesammenætningen, er højere end på det kommunale og det regionale område.
   
 • Der er tale om en reallønsudvikling til alle, fordi priserne forventes at stige med 5,1 procent.
   
 • Privatlønsværnet, supplementet til reguleringsordningen som blev aftalt ved ok15, og som reelt forhindrer at den offentlige lønudvikling kan svare til den private, er afskaffet.
   
 • Den 1. oktober 2018 er der midler til rådighed til de konkrete forbedringer af organisationsaftalerne, se nedenfor.
   
 • Der er slået hegn om spisepausen.
   
 • Frokostpausen er blevet tydeliggjort i de overenskomster, hvor den står i dag og den indskrives i de overenskomster, hvor den ikke står i dag.  Nuværende praksis bliver ikke ændret.
   
 • Den nuværende kompetencefond udbygges.
   
 • Der er aftalt en række forbedringer ved udflytninger.
   
 • Forbedrede vilkår ved barns hospitalsindlæggelse.
   
 • Ferieaftalen er blevet tilpasset den nye ferielov, som træder i kraft i 2020.

Organisationsaftalerne der har betydning for ergoterapeuterne pr. 1. oktober 2018
 

 • Arbejdstilsynet og det øvrige statsområde bliver færdigforhandlet inden 18. maj. Vi opdaterer materialet, når forhandlingen er afsluttet.
   
 • På Sosu-skolerne bliver pensionen hævet fra 17,3 procent til 17,6 procent.
   
 • På professionsskolerne er der aftalt, at
  - Trin 7 hæves fra 336.958 til 338.333 kr.
  - Trin 8 hæves fra 347.440 til 348.858 kr.

Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed
djk@etf.dk
51 57 37 43

Sidst opdateret
24.05.2018