Hjem > OK18-forlig på det regionale område

OK18-forlig på det regionale område

Her finder du forligs-teksterne på det generelle forlig på det regionale område

Kort gennemgang af forliget på det regionale område

Her får du hovedtrækkene i forliget på det regionale område. 

 • Der er tale om et tre-årigt forlig, hvor de generelle lønstigninger, inkl.  den skønnede udmøntning fra reguleringsordningen udgør 6,8 procent. Hertil kommer puljer mv.  på i alt 0,7 procent og endelig indeholder forliget en reststigning på 0,6 procent. Det vil sige, at der i alt er plads til stigninger på 8,1 procent. 
   
 • Reststigningen er en forventning om en lønudvikling som ligger ud over den der er aftalt i forliget, det vil sige lønstigninger der aftales lokalt eller flyder af overenskomsterne eller skyldes ændringer i personalesammensætningen.
   
 • Priserne forventes at stige med 5,1 procent og med generelle lønstigninger på 6,8 procent, kommer alle til at opleve en reallønsudvikling.
   
 • Privatlønsværnet, supplementet til reguleringsordningen som blev aftalt ved ok15, og som reelt forhindrer at den offentlige lønudvikling kan svare til den private, er afskaffet.
   
 • Den 1. april 2019 er der midler til rådighed til de konkrete forbedringer af overenskomsterne, se nedenfor.
   
 • Der er afsat en særlig pulje til sygeplejersker og jordemødre. Det var et krav fra arbejdsgiverne, som fællesskabet valgte at imødekomme.
   
 • Der er afsat midler til en ligeløns- og lavtlønspulje. Ergoterapeutforeningen har fået midler fra ligelønspuljen og de er anvendt til overenskomstforbedringer.
   
 • Der er slået hegn om spisepausen.
   
 • Der indføres et nyt grundbeløbsniveau, således at 1.januar 2006-niveauet ændres til 31.marts 2018-niveau. Aftalen træder i kraft 1. oktober 2018 og er fælles for Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet.
   
 • Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er blevet styrket med henblik på at forankre og anvende de eksisterende aftaler. Ekspertrådgivningen fortsætter og forskningsindsatsen knyttes i højere grad til kerneopgaven.
   
 • Ferieaftalen er blevet tilpasset den nye ferielov, som træder i kraft i 2020.
   
 • Aftalen om fravær af familiemæssige årsager er blevet forbedret i forhold til frihed med løn i forbindelse med fertilitetsbehandling og omsorgsdage for plejeforældre mv.
   
 • Der er aftalt et projekt vedrørende fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen.

Ændringer i basis- og lederoverenskomsten pr. 1. april 2019
 

 • Tillægget til ergoterapeuter med mellem 6 og 10 års erfaring øges fra 1.180 kr. til 1.850 kr. (2006-niveau).
   
 • Tillægget til de erfarne ergoterapeuter hæves fra 11.900 til 13.400 kr. årligt (2006-niveau).
   
 • Tillæg på 5.500 kr (2006-niveau) til alle kliniske undervisere.
   
 • Pensionen af tillæg for at arbejde aften, nat og weekend forhøjes fra 2 procent til 3,75 procent.
   
 • Pensionen til basisstillinger hæves fra 16,65 til 16,76 procent. Pensionen til kandidater er uændret for vores såvel som AC’s grupper.
   
 • Ledere der er grundlønsindplaceret på L3 og L4 oprykkes til L5 uden modregning og fremover er det lavest mulige grundlønstrin for ledende ergoterapeuter L5.
   
 • Pensionen til ledere er hævet fra 16,67 til 16,76 procent.
   
 • ATP-satsen forhøjes til A-satsen pr. 1. april 2020.
   
 • Forsknings- og udviklingspuljen videreføres.

Forlig mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner

Forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner

Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed
djk@etf.dk
51 57 37 43

Sidst opdateret
22.05.2018