Hjem > OK18-forlig på det kommunale område

OK18-forlig på det kommunale område

Her finder du forligs-teksterne på forliget på det kommunale område

Kort gennemgang af forliget på det kommunale område

Her får du hovedtrækkene i forliget på det kommunale område. 

 • Der er tale om et tre-årigt forlig, hvor de generelle lønstigninger, inkl.  den skønnede udmøntning fra reguleringsordningen udgør 6,8 procent. Hertil kommer puljer mv.  på i alt 0,7 procent og endelig indeholder forliget en reststigning på 0,6 procent. Det vil sige, at der i alt er plads til stigninger på 8,1 procent.
   
 • Reststigningen er en forventning om en lønudvikling som ligger ud over den der er aftalt i forliget, det vil sige lønstigninger der aftales lokalt eller flyder af overenskomsterne eller skyldes ændringer i personalesammensætningen.
   
 • Priserne forventes at stige med 5,1 procent og med generelle lønstigninger på 6,8 procent, kommer alle til at opleve en reallønsudvikling.
   
 • Privatlønsværnet, supplementet til reguleringsordningen som blev aftalt ved ok15, og som reelt forhindrer at den offentlige lønudvikling kan svare til den private, er afskaffet.
   
 • Den 1. april 2019 er der midler til rådighed til de konkrete forbedringer af overenskomsterne, se nedenfor.
   
 • Der er afsat en særlig pulje til sygeplejersker og SOSU-assistenter. Det var et krav fra arbejdsgiverne, som fællesskabet valgte at imødekomme.
   
 • Der er afsat midler til en ligeløns- og lavtlønspulje. Ergoterapeutforeningen har fået midler fra ligelønspuljen og de er anvendt til overenskomstforbedringer.
   
 • Der er slået hegn om spisepausen. 
   
 • Ferieaftalen er blevet tilpasset den nye ferielov, som træder i kraft i 2020.
   
 • Aftalen om fravær af familiemæssige årsager er blevet forbedret i forhold til frihed med løn i forbindelse med fertilitetsbehandling og omsorgsdage for plejeforældre mv.
   
 • Der er aftalt et projekt vedrørende fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen.

Ændringer i basis- og lederoverenskomsten
 

 • Tillæg til ergoterapeuter med 10 års erfaring på baggrund af grunduddannelsen på 2.200 kr. årligt (2006-niveau).
   
 • Tillæg til de kliniske undervisere på 8.400 kr. årligt (2006-niveau).
   
 • Tillæg for aften, nat og lørdag bliver forbedret
  - aftentillægget er hævet fra 27% til 30%
  - nattillægget er hævet fra 32,5% til 35
  - lørdagstillægget er hævet fra 28% til 30%
   
 • Pensionen af særydelser øget fra 3% til 5%.
   
 • Pensionen til timelønnede hæves til 17,70 procent for basis.
   
 • Ledere på L5 løftes til L6 uden modregning og fremover er det lavest mulige grundlønstrin for ledende ergoterapeuter L6.
   
 • Pensionssatsen for ledere hæves fra 17,95 til 18,00, hvis fritvalg vælges som pension og fra 17,43 til 17,48 procent, hvis fritvalg vælges som tillæg.
   
 • ATP-satsen forhøjes til A-satsen pr. 1. april 2020.
   
 • Der etableres en pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden i kommunerne.

Forlig mellem Sundhedskartellet og KL

Forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL

Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed
djk@etf.dk
51 57 37 43

Sidst opdateret
14.05.2018