Hjem > OK18: FAQ om strejke og lockout

OK18: FAQ om strejke og lockout

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet omkring strejke og lockout.

Er der forskel på strejke og lockout?

Der er tale om en strejke, når Etf standser arbejdet, fordi vores krav ikke er blevet imødekommet. Strejker er lovlige i forbindelse med overenskomstforhandlinger, når en overenskomst er udløbet. Man kalder det lockout, når arbejdsgiverne lukker Etf’s medlemmer ude fra arbejdspladserne, så de ikke kan komme på arbejde og få løn.

I praksis er reglerne de samme for dig, uanset om du skal strejke eller bliver lockoutet.

Hvornår træder strejke/lockout i kraft?

Strejken, som er varslet af Etf på udvalgte arbejdspladser, kan tidligst begynde 4. april 2018. Lockouten kan tidligst begynde den 10. april 2018. Både strejken og lockouten kan dog udskydes eller heller helt afblæses. Se nedenfor under ”Hvad sker der så nu”.

Hvornår ved vi om, vi er varslet lockout?

Når Etf har fået de varselsbreve, som indeholder oplysninger om hvem, der er varslet lockout for, på henholdsvis statens, regionernes og det kommunale område, vil de blive lagt ud på vores hjemmeside. I vil også få direkte besked om, hvorvidt I er varslet lockout eller ej, når vi har modtaget varselsbrevene. Vi forventer, at det bliver først i næste uge. Du kan se, om du har fået besked på den mail, du har oplyst til Etf, eller på mit etf.dk

Hvad betyder det for min løn, ferie, barsel osv., hvis strejken/lockouten træder i kraft?

Dette er en speciel situation, og mange føler sig usikre og i tvivl, om hvad der sker, hvis de skal i strejke eller lockout. Du kan finde svar på reglerne om afholdelse af ferie, barsel og andre vigtige forhold i vores Konflikt ABC.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål der, kan du altid kontakte din TR, hvis du har yderligere spørgsmål. Har du ikke en TR, er du velkommen til at kontakte Etf på konflikt@etf.dk eller 3115 6080

Mine kolleger fra anden faggruppe er udtaget til konflikt. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke er varslet i strejke, skal du gå på arbejde som sædvanligt. Du må med andre ord ikke påtage dig andet og mere arbejde, end hvad du sædvanligvis laver, ligesom du skal opretholde sædvanligt arbejdstempo.

Du skal dog være opmærksom på ikke at udføre konfliktramt arbejde.

Hvis du af din leder bliver pålagt at lave opgaver, som du mener kan være konfliktramt arbejde, skal du i første omgang udføre opgaven, men kontakt straks din TR, som vil bringe problemet videre. Har du ikke en TR, så kontakt straks Ergoterapeutforeningen på 31 15 60 80.

For at sikre et godt arbejdsmiljø fremadrettet, kan det være en god ide at kontakte TR for dine konfliktramte kolleger og fortælle, at du bakker op om dem. Hvis I har fælles opgaver, kan du også oplyse, at du er opmærksom på ikke at tage konfliktramt arbejde.

Hvad sker der så nu?

Hvordan det nu kommer til at gå, er umuligt at forudse, fordi overenskomstforhandlingerne i denne omgang har været højst usædvanlige. Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionen, og hvis der ikke bliver indgået forlig der, bliver konflikten en realitet. Forligsmanden kan på dette tidspunkt udsætte en eventuel strejke i 2 gange 14 dage, hvis hun skønner, der er udsigt til at nå et forlig.

Skal jeg gøre noget lige nu?

Lige nu skal du ikke at foretage dig noget, andet end at du løbende holder dig orienteret her på siden etf.dk/OK18, på Facebook og på mit etf.dk. Hvis din arbejdsplads er blandt de udvalgte til lockout, får du direkte besked af Etf.

Hvordan fungerer konfliktlån-modellen?

Jeg er udtaget til strejke, men ikke til lockout - hvad så?

Hvis vi stadig ikke kan blive enige med arbejdsgiverne, går strejken i gang. Hvis lockouten når at træde i kraft, vil alle der var i strejke, og dem der bliver lockoutet, blive omfattet.  

Se også under "Hvad sker der med min konfliktunderstøttelse under lockout?"

Hvad sker der med min konfliktunderstøttelse under lockout?

Hvis du er udtaget til strejke, vil du får understøttelse, indtil lockouten træder i kraft.  Understøttelsen svarer til din sædvanlige løn.

Hvis lockouten når at træde i kraft, vil alle der var i strejke, og dem der bliver lockoutet, blive omfattet. I stedet for konfliktunderstøttelse, kan du får det samme beløb udbetalt, som hvis du var i arbejde udbetalt. Det hedder en konfliktlån, men det er lidt anderledes end et sædvanligt lån, fordi du bliver holdt skadesløs, når det skal betales tilbage.  Når lånet skal tilbagebetales, bliver dit kontingent til Etf nedsat, så du ikke har ekstraudgifter. 

Se videoen, der forklarer konfliktlånet her

Hvad sker der efter strejke/lockout i forhold til kontingent?

Uanset om der er tale om strejke eller lockout vil der være tale om en solidarisk løsning for Etf's medlemmer, hvor alle kommer til at bidrage.
Når strejken og/eller lockouten er afsluttet skal konfliktfonden fyldes op igen. Hvordan det skal ske, skal Hovedbestyrelsen tage stilling til, når udgifterne kan gøres op. Den sædvanlige metode er, at indføre et midlertidigt konfliktkontingent, som betales af alle medlemmer, båder dem der har været i strejke/lockout og dem der ikke har. Det vil i så fald være tale om en solidariske omfordeling, som alle kommer til at bidrage til.

Er du ledig?

Hvis du er ledig, skal du finde mere information hos din A-kasse DSA 

Hvornår skal Etf have hvilke oplysninger fra mig

Hvis strejke og lockout bliver en realitet, sender Etf en mail ud til alle de berørte medlemmer. Af mailen fremgår hvilke oplysninger, lønsedler osv.  Etf har brug for, for at kunne beregne konfliktunderstøttelse og lånetilbud.

Hvornår kan strejke og lockout træde i kraft?

Den 28.  marts udskød Forligsmanden konflikten (strejke og lockout) 14 dage. Når en konflikt udskydes, vil den træde i kraft på 5. dagen efter de 14 dage.

Forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten yderligere 14 dage.

Det vil sige, at strejken blev udsat til 22. april og lockouten til 28. april med mindre:

  • Forligsmanden udsætter konflikten yderligere 14 dage.
  • Forligsmanden erklærer sammenbrud, i så fald vil både strejke og konflikt træde i kraft på 5. dagen efter sammenbruddet. Det vil sige, at strejke og lockout vil træde i kraft samtidig.
  • Der fremsættes mæglingsforslag.
Sidst opdateret
05.04.2018