Hjem > Nyttige tips til privatpraktiserende

Nyttige tips til privatpraktiserende

Her finder du nyttige tips til nystartede selvstændigt erhvervsdrivende ergoterapeuter.

Hvem er vi

Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter er et spændende netværk for dig, som ønsker at starte egen virksomhed eller allerede er i gang. Denne folder med nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter er et fint eksempel på, hvordan vi kan lære af hinandens erfaringer. Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter mødes to gange om året, hvor der tages aktuelle emner op samt er mulighed for at få en god virksomhedsrelateret snak med klubbens medlemmer og bestyrelse.

Pjecen er oprindeligt udarbejdet af to nystartede selvstændige ergoterapeuter, Inger Voldum og Nanna Reimick, som i forbindelse med opstart af egen virksomhed i 2012, skrev alt ned.

Folderen bliver løbende revideret af bestyrelsen, så vi fortsat kan drage nytte af hinandens erfaringer. Du kan finde hjælp til forskellige emner, som for eksempel iværksætterkursus, a-kasseforhold, pension, regnskab, markedsføring, elektronisk fakturering mm. Erfarer du nye ting eller ændringer hertil, så hører vi meget gerne fra dig.

Vi i bestyrelsen glæder os til at se dig til et af vores netværksmøder. Kig også forbi vores hjemmeside etf.dk/privat-praktiserende og tilmeld dig vores lukkede facebook-gruppe ‘Klub for Privat-Praktiserende Ergoterapeuter’, som dog kræver medlemskab af både Ergoterapeutforeningen og denne klub.

Anette Jackson
Formand for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter
November 2017

Erfarer du nye ting, eller har du forslag til ændringer til denne pjece, så hører vi meget gerne fra dig. Mail på anette@jact.dk

Skal jeg starte som selvstændig ergoterapeut?

Flere ergoterapeuter springer ud i et liv som selvstændig. De seneste års forandringer i den offentlige sektor har fået flere ergoterapeuter til at turde tage springet. De synes simpelthen, at der er et behov, som de kan være med til at opfylde. Andre vil bare gerne etablere sig som selvstændig. Måske du er i tvivl. Da kan det være godt at tale med en eller flere ergoterapeuter, der har taget springet. Du kan finde dem på: find-ergoterapeut.nu.

Her kan du vælge fagområde, region og se, hvad de enkelte tilbyder flere ergoterapeuter, der har taget springet. Du kan finde dem på: find-ergoterapeut.nu. her kan du vælge fagområde, region og se, hvad de enkelte tilbyder.

Iværksætterkursus

Har man først besluttet sig for at starte som selvstændig, dukker der mange praktiske spørgsmål op omkring skat, moms, lønsum, fakturering, regnskab, forsikring osv. Der er meget hjælp at hente i de lokale ’væksthuse’ rundt om i landet. F.eks. gratis rådgivning, iværksætterkurser (nogle af dem gratis) og en masse spændende værktøjer frit tilgængelige for alle. Se f.eks. startvaekst.virk.dk og ivaekst.dk

Du kan google ’iværksætterkursus’ i det område, hvor du bor, så dukker der ofte flere spændende tilbud op. Ligesom den monofaglige sparring er meget værdifuld,
så kan også den tværfaglige iværksættersparring give dig rigtig meget i forhold til opstart af egen virksomhed. Benyt dit netværk, også dit private. Vi glemmer
nogle gange de ressourcer, der kan ligge der. Husk også Klubbens netværksmøder, der altid har erhvervsmæssig relevans.

Ergoterapeutforeningen

Som medlem af foreningen kan du melde dig ind i Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter. Det har flere fordele:

 • Der arrangeres to heldagsmøder i Klubben om året. Møderne afholdes som temadage med relevante emner.
 • Du har mulighed for at få kontakt til andre selvstændigt erhvervsdrivende ergoterapeuter (netværk), søge vejledning og udveksle erfaringer.
 • Du kan blive medlem af den lukkede facebookgruppe ”Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter”. 
 • Du bliver dækket af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring, som omfatter person- og tingskade. 
 • Du kan markedsføre dine ydelser på Etf’s eget websted; find-ergoterapeut.nu, samt på sundhedsportalen.dk
 • Du får mulighed for generel vejledning i forbindelse med arbejde som hel eller delvis selvstændig – kontakt forhandlingskonsulent Ulla Kjelgaard i Etf på mail uk@etf.dk eller telefon direkte: 5336 4935
 • Du kan få viden omkring opstart som selvstændig m.m.
 • Du får målrettede tilbud fra Etf, som er med til at skærpe din virksomhedsprofil og styrke din forretning. 
 • Fra 1. januar 2018 koster det kr. 200 årligt at være medlem af klubben, og du skal samtidig være medlem af Etf.

Læg en handleplan

Når man har besluttet sig for at starte egen virksomhed er det godt med en plan. De fleste starter som enkeltmandsvirksomhed. De er derfor alene og har på den måde en masse forskellige opgaver at løse. Det kan nemt blive overvældende.

Der findes flere gode vejledninger på startvaekst.virk.dk, som kan bruges til at uddybe mange af nedenstående punkter. Du finder også her en udførlig
’Guide til at starte ny virksomhed’.

 • Tjek, at baglandet, din familie, er med på ideen med at starte op som selvstændig, da det vil kræve en del af din energi, specielt de første år i etableringsfasen, ligesom det også kan have indflydelse på jeres økonomi.
 • Deltag i et iværksætterkursus; enten et fuldtids om dagen eller et deltids om aftenen.
 • Lav en forretningsplan; en præcis beskrivelse af din virksomhed, dens idé og målsætninger. Planen hjælper dig med at håndtere uforudsete
  situationer og til at foretage de rigtige beslutninger. Se også under links.
 • Sæt dig ind i relevant lovgivning herunder serviceloven og persondatalovgivningen, søg information
  her på etf.dk og i din lokale kommune/ region. Husk, at du som autoriseret ergoterapeut er forpligtet til at føre journal over dine klienter. Journalen
  skal opbevares forsvarligt og gemmes i min. 5 år. Læs mere her
 •  Vær også opmærksom på de lovgivningsmæssige rammer, hvis du har ansatte.

Registrering af din virksomhed

Når du starter virksomhed, skal den registreres – også med NemID. Dette kan gøres online på indberet.virk.dk

Alt efter hvilke ydelser du vil tilbyde i din virksomhed skal du moms- og/eller lønsumsregistreres. Branchekoden for ergoterapeuter er: 86.90.20. Den hedder ’Fysioterapeuter og ergoterapeuter’.

Du kan evt. starte med at bestille et vejledningsmøde/servicebesøg hos SKAT eller deltage i SKAT’s informationsmøder om skat og moms, som holdes rundt i landet. Det er gratis at deltage i disse informationsmøder, hvorimod en revisor kan koste dyrt. Tjek SKAT’s hjemmeside på skat.dk

Registrering af behandlingsted

Alle sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark skal senest 31. december 2017 og fremadrettet registrere sig i Styrelsen for Patientsikkerheds nye register for
behandlingssteder. Det sker som et led i indførelsen af det risikobaserede tilsyn. For at kunne vurdere risiko for patientsikkerheden og sætte ind med tilsyn de rigtige steder, er det Styrelsen for Patientsikkerheds ønske at have et samlet overblik over alle behandlingssteder i Danmark. Det nye register er tænkt i forlængelse af sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og vil på sigt kombinere oplysninger herfra med oplysninger om bl.a. behandlingskategori. Registreringen er lovpligtig for alle. Det vil sige, at den gælder både for private, kommunale, regionale og statslige behandlingssteder og det er bødebelagt, hvis registreringen ikke er sket inden for fristen ved årets udgang.

Sådan registrerer du dit behandlingssted 

For at se om du skal registrere dit behandlingssted, kan du læse mere om, hvornår der er tale om et behandlingssted på stps.dk/registrering
Du kan også læse om registrering af et behandlingssted i behandlingsstedsregisteret og om registreringskategorier m.v.  Det er også her, at du går ind og udfylder den elektroniske registreringsformular.

Ejeren af private behandlingssteder skal selv sørge for registreringen. Kommuner og regioner kan vælge selv at registrere nogle eller alle deres behandlingssteder
centralt. Når din registrering er gået igennem, så vil den fremgå af det offentlige behandlingsstedsregister, som du finder på stps.dk.

Hvornår udføres behandling? 

Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod den enkelte patient udført af en sundhedsperson.

Hvad er en sundhedsperson?

Ved sundhedspersoner forstås personer, som er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer som handler på delegation fra autoriserede sundhedspersoner samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet.

Loven bag

Pligten til at registrere et behandlingssted i behandlingsstedsregisteret er bestemt i sundhedslovens § 213c. Se også bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. Læs mere om risikobaserede tilsyn på etf.dk/risikobaseret-tilsyn

Køb domænenavn

Hvis du har fundet et godt navn til din virksomhed, er det godt at købe domænenavn til din hjemmeside. Det ville være ærgerligt, hvis en anden kom dig i forkøbet. Læs mere og køb domæne på dk-hostmaster.dk

Hjemmeside

Valg af hjemmesideløsning kan ’dele vandene’. Du kan vælge at lave den selv eller du kan få den lavet professionelt. Der findes gode og nemme løsninger,
hvis du har mod på at lave den selv. Du kan blot google ’gratis hjemmesider’ og mulighederne vælter frem.

Hvis du vælger at få din hjemmeside lavet professionelt, bør du være opmærksom på at web-personer ikke umiddelbart taler samme sprog som os. Det er kærligt, men også alvorligt ment. Alt for mange førstegangs-hjemmeside-ejere står tilbage med en dyr og ærgerlig oplevelse, fordi de ikke selv var 100% skarpe på, hvad de ville ha’ og fordi kommunikationen mellem de to parter haltede eller var ’ikke eksisterende’. Så planlæg, hvad du vil ha’.

Det er et MUST, at du selv kan redigere i hjemmesiden. Både i forhold til tekst, billeder og sider. Og du får en ’levende’ hmmeside ved, at du selv er aktiv.
Vær opmærksom på hvad du vil ift. at blogge og skrive nyhedsbreve. Invester i en hjemmeside, hvor du nemt kan installere det og benytte det aktivt, når du er klar til det.

I forhold til etablering af hjemmesider er det væsentligt at drage nytte af hinandens erfaringer. Derfor er ingen spørgsmål for dumme, stil dem f.eks. via Klubbens Facebookgruppe.

A-kasse

Selvstændige erhvervsdrivende kan også være medlemmer af A-kassen, DSA. Det gælder både, når virksomheden er hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse.
Da der er så mange særlige regler på A-kasse området, opfordrer vi dig til at kontakte DSA om netop din siutuation. DSA har et team af forsikringsvejledere,
som er specialiseret i reglerne for selvstændige, og som er klar til at hjælpe dig, når du har behov for det. Du kan læse mere om A-kasse i forhold til selvstændig virksomhed på DSA’s hjemmeside 

Pension

Vil du sikre dig fremtidig pension? Du kan eventuelt dække dig ind ved PKAprivat – Pensionskassen og forsikringer til privatansatte og selvstændige, hvor du som medlem af Ergoterapeutforeningen tilbydes favorable muligheder. Du kan læse mere på pka.dk

Vær opmærksom på, at der er mange forskellige tilbud og muligheder, og vi anbefaler dig derfor altid at kontakte dit pensionsselskab eller bank.

Forsikring

 • Gratis erhvervsansvarsforsikring via Etf som medlem af Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter
 • Egen fuldtidsulykkesforsikring
 • Forsikring af praksis
 • Forsikring af løsøre
 • Produktansvarsforsikring, for eksempel hvis du sælger noget til dine kunder
 • Arbejdsskadeforsikring af hjælpere/ansatte
 • Arbejdsskadeforsikring af dig selv
 • Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Der er mange forskellige typer forsikringer, og det er vigtigt at tage stilling til, hvad der er relevant for dig og din virksomhed.

Sygdom og barsel

Tag stilling til, om du vil forsikre dig selv ved sygdom. Du kan bl.a. læse mere på virk.dk/sygedagpengeforsikring

Som selvstændig kan du modtage sygedagpenge og dagpenge under barsel, hvis du opfylder betingelserne. Læs mere på borger.dk

Som selvstændig har du også mulighed for at tegne forsikring, så du er omfattet af Arbejdsskadeloven. Det kan du gøre, så du er dækket både i tilfælde af ulykke, men også hvis man skulle pådrage sig en arbejdsbetinget sygdom. Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings hjemmeside

Afhængig af arbejdets art og din virksomheds ydelser, kan det også være relevant at informere dine kunder om selv at have tegnet en forsikring.

Økonomi

Opret en separat konto, så du kan have overblik over firmaets indtægter og udgifter. Hvis du vælger en erhvervskonto, bør du være opmærksom på eventuelle gebyrer. Det kan også være nødvendigt at lave en aftale med banken om at oprette en kassekredit. Husk altid at det er en forhandling.

Vær opmærksom på, at du skal gemme alle bilag til dit regnskab i min. 5 år efter regnskabsårets afslutning.
Læs mere på skat.dk, søg opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale.

Du kan se forslag til honorartakster her Det er et udmærket udgangspunkt, men bestyrelsen anbefaler, at du regner nærmere på egne ydelser. Når du udregner dit honorar, skal du huske, at du udover løn også skal have dækket udgifter til driften, dvs. husleje, materialer, kompetenceudvikling, forsikringer, pension, ferie og evt. sygdom. De foreslåede honorartakster forholder sig altså ikke til de mange udgifter, det indebærer at have egen virksomhed. Og de forholder sig heller ikke til den unikke værdi, den enkelte ydelse kan have for kunden.

IT-systemer

Som udgangspunkt kan du benytte officepakken: f.eks. Excel og Word. Der findes et væld af gratis/billige regnskabsprogrammer: billy.dk, dinero.dk, e-conomic.dk, visma.dk, osv. 

Tjek hjemmesiderne, forhør dig hos dine sparringspartnere og prøv dig frem. Dét, der er den bedste løsning for én, kan virke ganske besværligt for en anden. Sørg for at lave backup, så du ikke mister vigtige data, f.eks. på en ekstern harddisk. Der findes både gratis- og betalingsløsninger. Det er vigtigt at være opmærksom på de lovgivningsmæssige krav ift. dataopbevaring af journaler og regnskab. Spørg til andres erfaringer, f.eks. i vores lukkede gruppe
på Facebook.

Markedsføring

Hvad er den bedste strategi? Hvornår er du klar til at starte? Se i din forretningsplan. For mere inspiration læs også på startvaekst.virk.dk under Markedsføring.

Nedenstående punkter er det relevant, at du forholder dig til i forhold til din markedsføring:

1. Navn til din virksomhed
Det kræver, at du gør dig klart, hvad der er vigtigt at udtrykke. Giv derfor plads til at overveje, hvad du vil signalere, hvilke kundegrupper, du ønsker at tiltrække
osv. Det hjælper at gøre sig disse overvejelser i samspil med andre. Tjek også, at virksomhedsnavnet ikke allerede er brugt af andre!

2. Logo til din virksomhed
Ligesom virksomhedsnavnet skal du være opmærksom på, hvad logoet skal udtrykke. Et logo er ikke nødvendigt for at starte op. Men for nogen har det en
betydning at lave det hurtigt, fordi det er med til at forme virksomheden. Om du vælger at lave det selv eller betale en professionel er op til dig. Det kan for nogen være en god investering at betale en professionel, fordi processen med at få udarbejdet et logo er meget givtig. Uanset om du gør det selv eller via professionelle er sparringen og processen vigtig.

3. Hjemmeside
Se mere under punktet længere oppe

4. Trykt materiale
F.eks. visitkort, postkort og/eller brochurer med logo og navn. For de fleste er visitkort gode at have, fordi de er en handy størrelse. Det er godt at overveje, hvilket trykt materiale, der er relevant for din virksomhed.

5. Brug af Etf’s logo i markedsføringen
Det er godt at forholde dig til, om din virksomhed kan drage nytte af eventuelt at benytte Etf’s logo. Husk at skrive ”jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen”, hvis du anvender Etf’s logo. Det skal stå sammen med logoet.

6. Facebook, LinkedIn, Twitter osv.
Hvad virker for dig og din kundegruppe? Overvej herunder annoncering. Det kan virke overvældende at skulle reklamere og holde sig ajour på flere sociale medier. Mange anbefaler, at man starter med det mest relevante først. Når man er blevet fortroligt med dette medie kan man udvide sin markedsføring med et mere osv.

7. Trykte medier
Overvej muligheden for at få artikler om din virksomhed i ugeaviser. Alle nye virksomheder kan blive præsenteret i ugeaviser, så henvend dig til din lokale ugeavis, send en pressemeddelelse eller tag på anden måde målrettet kontakt til dagblade og fagblade.

8. Husk at bruge dit netværk
reklanér døgnets 24 timer! Vi har erfaret hvor mange opgaver, der kommer såvel fra ens private som professionelle netværk.

Procedurer - når du er i gang

I en virksomhed vil der være opgaver, som er tilbagevendende. Her giver procedureplaner og årshjul et overblik.

Procedureplaner bruger du til at forenkle dit arbejde, så du har et overblik over, hvordan du løser de forskellige opgaver. Du kan have en skabelon ift. journaler,
tilbud og samarbejdsaftaler. Du kan have en handleplan ift. faste opgaver, feks. nye kunder. Systematisér hvornår du tager din telefon eller tjekker mails. Du kan også tage stilling til, hvilke opgaver der skal uddelegeres, som feks. bogføring, regnskab og telefonpasning. 

I årshjulet forholder du dig til de faste opgaver, der kommer år efter år. På den måde kan du være på forkant. Samtidig kan du bruge det til et givtigt tilbageblik, når året er gået. Gik det som planlagt? Herudfra skaber du også grundlaget for din prioritering af næste års indsatser.

Faktura

Du behøver ikke et fint program for at lave en faktura, men det er vigtigt at de udstedes i nummereret rækkefølge. Du kan lave en skabelon i Word eller i Excel. Uanset om du sælger et produkt eller en ydelse, er det vigtigt med en klar skriftlig aftale i forhold til betaling – typisk med 8-14 dages betalingsfrist.
Der ligger nogle fine beskrivelser og eksempler på SKAT’s hjemmeside ift. fakturering og bogføring. 

Du kan også købe en DagsDato-blok og skrive en regning i hånden. Du får automatisk en kopi til dit regnskab. Du kan personliggøre regningen ved at benytte et stempel med firmanavn og logo. Et stempel koster typisk 300-500 kr.

Lønregnskab

Selvom det i opstarten kan være umuligt at tjene en acceptabel månedsløn, så ligger der noget værdifuldt i at kunne udbetale sig selv en løn. Også selv om den ikke tilnærmelsesvis kan måle sig med det, du er værd. Det er vigtigt fra start at være bevidst om, at der skal afsættes penge til din løn, for at du kan leve af din virksomhed. Har du ansatte, bør du tale med en revisor, så du sikrer dig, at alle lovregler m.v. er overholdt. Gør det så nemt for dig selv som mulig, ved at systematisere processen og ved at trække på andres erfaringer.

Regnskab

Kan f.eks. laves hver 14. dag eller en gang om måneden alt efter mængden af fakturaer og temperament. Det kan være en fordel at systematisere det. Hav en mappe, hvor du løbende sætter alt ind i kronologisk rækkefølge. Før eventuelt dit regnskab i et Excel-dokument, som du gemmer på computeren og laver backup på et USB-stik/ekstern harddisk. Du skal have en kopi af dit regnskab, som altid er tilgængelig.

Hvis du har en revisor, kan det også være, at denne har et regnskabssystem, som du kan benytte. Ellers se tidligere under ’IT-systemer’.

Lønsumafgift og moms

Check med SKAT, om du skal registrere din virksomhed for lønsumsafgift, hvordan afgiften beregnes og med hvilke satser. Læs mere på skat.dk. Her kan du også læse mere om moms og bl.a. finde en guide til indberetning af moms, frister m.m.

SKAT

Som selvstændig skal du være opmærksom på, at du også skal betale B-skat. Spørg SKAT, hvis du er i tvivl eller vil vide mere om B-skat, Lønsum/moms, Letløn og skat. Læs mere på skat.dk.

Her kan du også undersøge de gratis kurser og vejledningsmøder skat tilbyder. F.eks. finder du under erhverv en fane med ”start virksomhed”, under ”møder og
vejledning”, kan du bestille et gratis vejledningsmøde. Eller du kan spørge en revisor.

ATP Livslang Pension

Alle virksomheder i Danmark skal, når de har ansatte, betale til den ansattes ATP Livslang Pension. Det gælder både danske og udenlandske virksomheder. Der er forskellige regler for indberetning og betaling til ATP Livslang Pension. Det afhænger af typen af virksomhed. Læs mere her

AES-bidrag

AES står for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. AES-bidraget er lovpligtigt, hvis man er arbejdsgiver og har ansatte, AES udbetaler erstatning til ansatte, der har fået anerkendt en erhvervssygdom. AES får automatisk oplysninger fra ATP om dine indbetalinger. Derfor bliver virksomheden
automatisk tilmeldt. Du behøver derfor ikke kontakte AES. Læs mere her

Revisor

Via ’væksthusene’ kan man ofte komme i kontakt med revisorer, som primært arbejder med iværksættere. Måske det i starten kan være en god investering at få hjælp til at lære nogle gode grundlæggende ting, så du selv efterfølgende kan klare den månedlige bogføring, hvis det er dét, du vælger. Det er ret ligetil at indberette moms, lønsum og regnskab, men alligevel kan det være givet godt ud, at få en til at se dine ting igennem.

Advokat

Har du brug for en advokat, f.eks. til at udarbejde eller gennemgå dine samarbejdsaftaler, kan du evt. kontakte forhandlingskonsulent Ulla Kjelgaard i Etf, da Etf har indgået en samarbejdsaftale med et advokatfirma, der giver 10% rabat på en stor del af deres ydelser ift. Etf og Etf’s privatpraktiserende ergoterapeuter.

Markedsføring

 • Benyt de prioriterede markedsføringskanaler systematisk. Se under punktet markedsføring ved opstart. 
 • Udarbejd en salgs og markedsføringsplan, hvor du kan udfylde et skema 1 år frem. Du kan f.eks. finde en på startvaekst.virk.dk
 • Opdatering af hjemmeside: En gang i kvartalet. Undlad at skrive ”sidst opdateret”, da det virker negativt, hvis der går for længe imellem.
 • Bed andre om feedback og konstruktiv kritik.
 • Vær opmærksom på at få saglige evalueringer fra dine kunder og skriftlig bekræftelse på, at du må bruge det som marketingsmateriale.

Årshjulet

Klik på billedet for at få det i fuld størrelse.

Hold dig ajour

Som virksomhedsejer og ergoterapeut har du behov for at holde dig ajour fagligt. Det kræver, at du afsætter tid til det. Læg din ajourføring ind i dit årshjul og/eller en årsplan, så det bliver en naturlig del af dit arbejde.

1. Følg med i Nyhederne og dagspressen.
2. Tjek jævnligt – eventuelt struktureret – diverse medier, der er relevante for dit selvstændige virke og for dig som fagperson.
3. Afsæt 1⁄2-1 dag om måneden til mere fordybelse. Læs: 
• Fagbladet Ergoterapeuten
• Relevante bøger
• Søg på nettet f.eks. forskning og artikler
4. Brug dit netværk, så du både får og modtager relevant information.
5. Hav også et netværk, som består af ikke-ergoterapeuter. Det kan være sparringspartnere, kolleger eller andre iværksættere. Strukturer tiden sammen, brug hinanden og skiftes til at være på.
6. Deltag i møder og kurser.
7. Vær opmærksom på, at du ofte kan trække udgifter til at holde dig ajour fra i dit regnskab. Det kan for eksempel dreje sig om udgifter til bøger/litteratur og kurser.
Dog skal det være relevant i forhold til din virksomhed. Tjek med SKAT eller din revisor, hvis du er i tvivl.

Netværk

Sørg for at skabe dig et netværk, så du ikke er helt alene. Vi har mange kon-kolleger, og der er stor inspiration, samt opbakning at hente, når vi drager nytte af hinandens kompetencer og erfaringer. Det er givende at have sparringspartnere, og rart at kunne spørge nogle til råds. Et netværk kan bestå af:

 • Andre nystartede ergoterapeuter
 • Klub for PrivatPraktiserende
 • Ergoterapeuter under Etf
 • Gamle kollegaer
 • Det lokale iværksættercenter
 • Andre selvstændige i andre brancher
 • Familie og venner

Sørg for at sætte tid af i din kalender til at dyrke dit netværk. Giv plads til at overveje, hvad formålet er med at mødes, for behovet for møder ændre sig. F.eks. kan behovet være at skabe et netværk, at få nye kunder, eller få støtte og inspiration til egen virksomhed. Mærk forskellen ved at veksle imellem strukturerede og
ustrukturerede mødeformer. Aftal altid næste møde inden I skilles.

Vær opmærksom på persondataloven og på markedsføringsloven, når du benytter dig af e-mails, facebook og LinkedIn til at spørge om eller videregive information. Vær desuden opmærksom på, hvad du vil offentliggøre, da det er med til at give et billede af, hvem du er som professionel.

Går du med tankerne om at starte op, skal du ikke tøve med at kontakte andre selvstændigt erhvervsdrivende ergoterapeuter for at høre om deres erfaringer, og hvordan de har gjort. Det kan inspirere og måske føre til, at du bliver medlem af et lokalt netværk og får modet til at starte.

Links

Download pjecen

Her har du mulighed for at downloade pjecen "PrivatPraktiserende ergoterapeuter - Nyttige tips til nystartede selvstændigt erhvervsdrivende ergoterapeuter"

Download 

Sidst opdateret
08.06.2021