Hjem > Nyttige oplysninger

Nyttige oplysninger

Om at bosætte sig i Grønland

Returnering af moms på varer
Hvis du har købt varer, som medbringes ved flytning til Grønland, har du mulighed for at få refunderet momsen på de pågældende varer. Dette gælder varer, der er købt i op til tre måneder før bopælsændringen. Du har tre måneder yderligere til at få stemplet dine kvitteringer og siden sende dem til de pågældende forhandlere. Bonerne stemples i skattedirektoratet i Grønland. Kvitteringer, hvor beløbet er under 300 kroner stemples ikke og skattedirektoratet kan forbeholde sig ret til at bese varen, inden de stempler. Du behøver dog ikke at medbringe varerne, da der er tale om stikprøvekontroller, hvor man blot kan dokumentere senere efter aftale.
Det kan være en fordel at informere personalet i butikken i Danmark om, at man vil have refunderet momsen. I nogen tilfælde kan sagen ordnes på en Taxfree - blanket allerede i lufthavnen.

Boligforhold – møblering
Det er individuelt, hvordan bolig tilbuddene er. Langt de fleste jobs inkluderer bolig. Denne kan være møbleret eller man kan få finansieret flytning af møbler til Grønland. Det er vigtigt, at du forhører dig om mulighederne i den enkelte ansættelsessag. Der er også forskel på vikariater og faste stillinger. I vikariat betales der for at bo vakant, hvor denne midlertidige boligform er gratis som fastansat. Man kan risikere at skulle flytte mellem vakantboliger indtil en fast bolig kan anvises. Hvis det er muligt er det en god ide, at bese boligen inden indflytning eller få en fastboende kollega/ kontaktperson til at gøre det. Bed om en inventarliste på forhånd, hvis du ønsker møbleret bolig, så er det lettere at pakke de vigtigste ting, når du står i Danmark.

Hvis man vælger at tage alle møbler med til Grønland er det på arbejdspladsens regning ved tilflytning. Der er betalt returflytning efter tre års ansættelse. Flytter man inden de tre år er gået, koster det ca. kun en tredjedel af beløbet i forhold til gods til Grønland.

Børnepasning og skoler
Der er lange ventelister på børnepasning i Nuuk, og nogle steder på kysten er der kun private muligheder. Det følgende vil omhandle Nuuk, da det er herfra vi har oplysninger.
Det er muligt at få skrevet dit barn op til pasning i op til et halvt år inden tilflytning til Nuuk kommune (Kommuneqarfik Sermersooq). Et ufødt barn kan skrives op så snart moderen er otte uger henne i graviditeten og vel at mærke er fastboende.
I Nuuk er der en del private dagplejere. Meget vigtigt at høre noget på nærmeste hold fra andre forælder, inden valget falder på en bestemt dagplejer. Der er også private børnehaver i Nuuk, som har egne kriterier for optagelse. Der kan være mange problemstillinger ved pasningsordningen, så det er en god ide, at få etableret en god kontakt til dem, der skal passe dit barn og lave helt eksplicitte aftaler omkring eks. Sikkerhed, ernæring, påklædning behov for fridage hos pågældende dagplejer o. lign. Listen er meget lang og der er ingen punkter, som er unødvendige.
Når det er sagt skal det også nævnes, at mange har gode oplevelser med dagplejere og institutioner. Det er meget berigende for børnene , at de møder en anden kultur og et andet sprog.
Der er fem skoler i Nuuk med klasser, hvor man blander tosprogede børn og ”rene” dansk- eller grønlandsksprogede klasser.
Kravene til pensum m.v. ligger op ad de danske.

Overenskomst m.m.

Overenskomsten findes på www.nanoq.gl.

Ved ansættelse i ergoterapeutstilling i Grønland, bliver der indbetalt et arbejdsgiverbidrag til PKA (Pensionskassen) samt et eget bidrag som fratrækkes lønnen.

Arbejdsløshedskasse eksisterer ikke i Grønland. Man kan bibeholde sit medlemsskab af DSA, hvilket tilrådes. Bliver man arbejdsløs i Grønland modtager man ikke dagpenge, men der er understøttelse fra første dag ved tilbageflytning til Danmark.

Skatteforhold

Ved ansættelse under seks måneders varighed foretages kombineret Dansk- Grønlandsk skattetræk. Ved ansættelse i mere end seks måneder betaler man kun skat til Grønland, hvilket er mellem 40 % og 44 %.