Hjem > Nyhedsbrev forår 2019

Nyhedsbrev forår 2019

Her finder du det seneste nyhedsbrev fra FNE AMPS. Læs bl.a. om temadage, generalforsamling mv.

Kære medlemmer af AMPS FNE

Her følger forårets nyhedsbrev til jer fra os i bestyrelsen. Vi ses derude til alle de gode ting, vi har på programmet.

Info fra Etf
Der kommer snarest en vejledning angående GDPR/persondataforordningen direkte til jeres indbakke fra Etf om brug af OTAP. I første omgang er det for ansatte ergoterapeuter, der vil senere komme én for privat praktiserende.

Marts 2019

Generalforsamling i AMPS FNE den 19. marts klokken 15.00 til 20.00
Solrød kommune, Genoptræningen, Solrød Center 3, 2680 Solrød Strand. 

Indhold

Workshop hvor vi arbejder med formulering af aktivitetsfokuserede mål og interventionsplan med udgangspunkt i forskellige cases og tolkning af AMPS resultat.

Du vil på workshoppen få øvet og reflekteret over tolkning og dokumentation af AMPS resultat i relation til klientcentreret praksis.

Program

 • 15.00 Velkomst og præsentation af dagen v/Mette Hedeboe
 • 15.10 Oplæg og workshop i udarbejdelse af klientcentreret mål og plan ud fra AMPS undersøgelse.
 • 16.10 Pause
 • 16.30 workshop fortsat
 • 17.30 Spisning
 • 18.10 Nyt fra Ergoterapeutforeningen v/Tina Nør Langager
 • 18.30 GF (se dagsorden for GF)
 • 20.00 Afslutning af GF og tak for i aften.

Målgruppe
Medlemmer af AMPS FNE

Det er gratis at deltage. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af sandwich, vand, kaffe/te samt lidt sødt til deltagerne.

Dagsorden

 • Valg af referent og ordstyrer
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab 2018

Indkomne forslag

 • Arbejdsprogram
 • Fastsættelse af kontingent for 2020
 • Bestyrelsens forslag: Opkrævning fastholdes til 100 kr.
 • Indeværende og kommende års budget 2019 og 2020

Valg til Bestyrelsen

 • Mette Hedeboe på valg, (genopstiller)
 • Eva de Neergaard Schmidt på valg, (genopstiller)
 • Nina Palmer Larsen på valg, (genopstiller)
 • Britta Hegelund suppleant, på valg, (genopstiller som suppleant)
 • Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 • Valg af 2 økonomiske kontrollanter

Eventuelt

Indkomne forslag til dagsorden sendes til ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk  senest d. 08.03.2019

Maj 2019

Anne G Fisher kommer til Danmak og underviser i Powerful Practice: Using the OTIPM to Plan and Implement Authentic Occupational Therapy 

Kurset afholdes den 21-23 maj 2019 på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden.

 Siden OTIPM udkom i 2009 er modellen blevet udviklet yderligere, og på dette kursus vil du blive undervist i de seneste ændringer til modellen. 

Der vil være fokus på:

 • At give deltagerne indblik i OTIPM modellen og den professionelle ræsonnering. Her veksles mellem teoretiske oplæg og gruppearbejde med udgangspunkt i cases
 • At gennemgå hvordan en top-down orientereret ræsonnering kan implementeres i den klient-orienterede ergoterapeutiske undersøgelse, intervention og dokumentation
 • At gennemgå forskellen mellem øvelse, simuleret aktivitet, terapeutisk aktivitet og adaptiv aktivitet
 • At give viden om og forståelse for, hvordan man systematisk arbejder sig gennem modellens faser, samt hvordan ergoterapiteori og praksismodeller og evalueringsmetoder kan indgå i den ergoterapeutiske arbejdsproces

Du kan se mere om kurset, og hvordan du tilmelder dig her

Maj 2019

AMPS Temaeftermiddag i Viborg den 14. maj 2019 klokken 13.30 til 17.00

I samarbejde med Ergoterapeuter fra Regionshospitalet Viborg, har bestyrelsen planlagt en AMPS temaeftermiddag. 

Program
Dialog og workshop med fokus på implementering af AMPS i praksis. 

Vi er altid glade for at modtage spørgsmål og tilbud om værtskab til vores arrangementer og temaeftermiddage. Vi tilstræber at tilrettelægge det, så vi når rundt i landet i løbet af året.

Du kan komme i kontakt med bestyrelsen på  ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk

Vi arbejder på efterårets arrangementer og planlægger to temaeftermiddage, én øst og én vest for Storebælt 

Bedste hilsner fra bestyrelsen 
Mette Hedeboe/ Formand i AMPS FNE