Hjem > Ny national behandlingsvejledning for CRPS

Ny national behandlingsvejledning for CRPS

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) (tidligere kaldt refleksdystrofi) er en kompleks smertetilstand, som kan udløses af små ubetydelige traumer og immobilisering, men som også kan forekomme i forbindelse med svære komplekse skader og gentagen kirurgi.

CRPS er meget smertefuld og invaliderende og påvirker hovedsageligt distale ekstremiteter. Incidensen er estimeret til 6-26/100.000. Da tilstanden i den akutte fase kan remittere ved korrekt rehabilitering evt. i kombination med steroid, er det vigtigt at erkende og stille diagnosen tidligt, da det har en behandlingsmæssig konsekvens og tilstanden er potentielt invaliderende.

Fokuspunkter i behandlingsvejledningen:

  • Specificere diagnostiske kriterier og dermed korrekt diagnose
  • Pointere vigtige red flags, som skal give anledning til mere intensiv paraklinisk udredning / behandling
  • Fremhæve differentialdiagnoser som udelukker CRPS
  • Anbefale interdisciplinært behandlingsregime

I internationale kliniske guidelines for CRPS er der konsensus om, at den fysio- og ergoterapeutiske intervention er en hjørnesten i behandlingen af CRPS. Der skal tages udgangspunkt i individuel behandling med fokus på gradueret fysisk aktivitet, smerteeksponering og mestringsstrategier, hvor målet er gradvis normalisering af funktionsevne.

Ergoteraput og fomand for Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering Peter Vögele har siddet med i arbejdsgruppen, hvor også repræsentanter fra Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Danske Fysioterapeuter, Dansk Psykologforening og Dansk Sygeplejeråd (DSR) har deltaget.

Find behandlingsvejledningen her.

 

Sidst opdateret
08.05.2018