Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

26. december 2017
Socialstyrelsen nye retningslinjer har fokus på at forebygge, håndtere og lære af de voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

De seneste år har der været en række alvorlige tilfælde af vold på botilbud og forsorgshjem. Socialstyrelsens nye nationale retningslinjer er et af mange tiltag, man fra politiske tiltag har igangsat for at forebygge vold på botilbud og boformer for hjemløse. Retningslinjerne gør det ikke alene, men der er mange positive takter i retningslinjerne, som kan være med til at gøre en forskel – hvis kommunerne tager retningslinjens anbefalinger til sig.

Retningslinjen har fokus på at forebygge, håndtere og lære af de voldsomme episoder. Og der er lagt stor vægt på vigtigheden af det rehabiliterende samarbejde, hvor der er afsæt i, at borgeren skal støttes til at mestre hverdagen.

  • Du finder de nationale retningslinjer her
  • Du finder Ergoterapeutforeningens høringssvar her (PDF)