Hjem > Støtte til psykisk arbejdsmiljø

Støtte til psykisk arbejdsmiljø

Overenskomstprojekter giver gratis støtte og rådgivning til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Læs om projekterne her.

Kommunale arbejdspladser

Indsatsen på det kommunale område har fået navnet SPARK: Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling.

Formål og Målgruppe

Formål

SPARK medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde med psykiske arbejdsmiljø.
SPARK-konsulenternes arbejde tager afsæt i udførelsen af kerneopgaven på arbejdspladsen.

Forløbet på den enkelte arbejdsplads bliver planlagt sammen med leder og medarbejderrepræsentanter.

Målgruppe

Det er arbejdspladsens lokale MED-udvalg og/eller TRIOen, der kan få støtte fra SPARK – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.
For at kunne søge støtte fra SPARK, skal ledere og medarbejderrepræsentanterne være enige om, at de ønsker at søge støtte.

HovedMED-udvalget bliver orienteret om, hvilket tema der er valgt, når der er indgået en samarbejdsaftale med en arbejdsplads i kommunen. Selve samarbejdsaftalen  er fortrolig mellem arbejdspladserne og SPARK. 

SPARK-konsulenterne dækker hele landet.

SPARKs hjemmeside kan du se meget mere om SPARK. Der er blandt andet små videoer om de fire forskellige emner, arbejdspladserne kan få støtte til at arbejde med.

Seks temaer

SPARKS yder støtte indefor seks temaer:

 • Forandringer og omstillinger
 • Samarbejde
 • Vold og trusler
 • Arbejdets indhold, omfang og udførelse
 • Chikane
 • Alenearbejde

Søg støtte ved SPARK

Vær opmærksom på, at arbejdspladsen skal søge i enighed dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter skal være enige om at søge SPARK om støtte. 

Hvis I ønsker at benytte jer af SPARKs støtte, skal I ansøge via ansøgningsskemaet på SPARKs hjemmeside.

Det er gratis at deltage i et støtteforløb med SPARK. Når I beder om et støtteforløb hos SPARK, accepterer I samtidig at bruge tid og ressourcer på forløbet, og at deltage i SPARKs evaluering.

Regionale arbejdspladser

De regionale arbejdspladser har tilbud om ekspertrådgivning og inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

Formål og Målgruppe

Formålet er, at tilbyde arbejdspladser handlingsorienteret ekspertrådgivning og inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til kerneopgaven

Målgruppen aftales mellem arbejdsplads og udbyder af ekspertrådgivningen. Indsatsen på den enkelte arbejdsplads, skal så vidt muligt favne hele arbejdspladsen / alle relevante faggrupper.

Forløbet på den enkelte arbejdsplads bliver planlagt af udbyderen i samspil med leder og medarbejderrepræsentanter.

To modeller, tre temaer, fire udbydere

Hovedudvalgene i de fem regioner har valgt mellem to modeller

 1. Regionen sætter fokus på et eller flere af temaerne i en overordnet/strategisk indsats
  Region Hovedstaden har valgt denne model
   
 2. Den enkelte regionale arbejdsplads kan frit rekvirere ekspertrådgivning ved en af de fire udbydere
  Region Sjælland
  Region Syddanmark
  Region Nordjylland
  Region Midtjylland, vil dog anvende model 1 i forbindese med en enkelt aktivitet

Tre temaer

Tilbuddet om ekspertrådgivning og inspiration bliver givet indenfor tre temaer:

 • Organisatoriske forandringer

 • Faglige forandringer

 • Vold og trusler

Fire udbydere af ekspertrådgivning og inspiration

Overenskomstparterne har valgt fire meget forskellige udbydere:

 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

 • RUC, Center for Arbejdslivsforskning og Center for Sundhedsfremmeforskning

 • CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

 • ALECTIA, Arbejdsmiljørådgiver

Du kan læse om de fire udbydere her.

Søg ekspertrådgivning og inspiration

Vær opmærksom på, at arbejdspladsen skal søge i enighed dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter skal være enige om at søge ekspertrådgivning og inspiration . 

Det er gratis at deltage i et støtteforløb med ekspertrådgivning og inspiration. Når I indgår en aftale om et forløb, accepterer I samtidig at bruge tid og ressourcer på forløbet, og at deltage i evaluering af tilbuddet.

Arbejdspladser i region Hovedstaden skal kontakte den centrale arbejdsmiljøenhed, for at afklare, om de kan søge om ekspertrådgivning og inspiration.

Arbejdspladser i region Sjælland, region Syd, region Midtjylland og region Nordjylland kan henvende sig direkte til en udbyder, hvis de ønsker at søge ekspertrådgivning og inspiration.

Du kan læse om de fire udbydere og deres kontaktoplysninger her.

En projektgruppe arbejder med at etablere et rejsehold. Rejseholdets opgave blive at støtte statslige arbejdspladser i at håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatsområderne for rejseholdet er ikke fastlagt endnu.

Når rejseholdet er etableret, vil du kunne finde oplysninger om, hvordan din arbejdsplads kan gøre brug af tilbudet her på siden.
Rejseholdet vil blive annonceret i en nyhed på etf.dk. 

Sidst opdateret
01.10.2018