Hjem > Når samfundet begrænser - Et bachelorprojekt om asylansøgeres hverdagsaktiviteter

Når samfundet begrænser - Et bachelorprojekt om asylansøgeres hverdagsaktiviteter

Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetstilbud, at deltage i aktiviteter og hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag? Projektet blev tildelt Etf's bachelorpris forår 2016.

Formål

Tilstrømningen af flygtninge skaber både på globalt- og nationalt plan store udfordringer ift. at inddrage disse mennesker i samfundet. Derfor er formålet med denne undersøgelse at finde frem til, hvordan flygtninge og asylansøgere, der deltager i frivillige aktivitetstilbud, beskriver oplevelsen og betydningen af at deltage i aktiviteter. I den forbindelse også, hvad det betyder for deres hverdag, at de deltager i aktiviteter. Dette vil i undersøgelsen blive belyst ud fra et ergoterapeutisk perspektiv.

Problemformulering

Hvordan oplever asylansøgere/flygtninge, tilknyttet et aktivitetstilbud, at deltage i aktiviteter
og hvordan beskriver de den betydning aktiviteterne har for dem i deres hverdag?

Sidst opdateret
12.05.2016