Hjem > Mund-svælg problemer hos børn

Mund-svælg problemer hos børn

Ergoterapeuter i det tværfaglige team undersøger og behandler børn med mund- og svælgproblematikker. Der sker en vekselvirkning mellem undersøgelse og behandling.

Formål

At afdække barnets evne til at spise og drikke med henblik på at kunne iværksætte den nødvendige målrettede behandling.

Fremgangsmåde

  • Indhente oplysninger om barnet hos forældre og samarbejdspartnere som f.eks. læger, syge-/sundhedsplejersker, pædagoger
  • Observere barnet i naturlige omgivelser, f.eks. hjemmet eller daginstitutionen
  • Undersøge sensibilitet og tonus samt ansigtets muskler
  • Undersøge barnets evne til at spise og drikke
  • Konkludere på undersøgelsen og planlægge fremtidig behandling
  • Dokumentation. Det er vigtigt, at tværfaglige samarbejdspartnere informeres om undersøgelsens resultater og eventuelle tiltag, der skal sættes i gang

Målgruppe

Børn med problemer i forhold til mund og svælg. Problemerne viser sig ofte i form af vanskeligheder med at spise og drikke.

Hyppighed

Individuelt – men barnet følges typisk tæt i det tværfaglige team. Ofte instrueres forældre og pædagoger i, hvordan de kan støtte barnet.

Ressourcer

Individuelt.

Referencer

  • Tutor, JD; Gosa, MM. Dysphagia and aspiration in children. Pediatr Pulmonol 2012 Apr; 47(4):321-37
  • Miller, CK: Updates on pediatric feeding and swallowing problems. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Jun; 17(3):194-9
  • Bau, A; Schöps, A: Mundmotorisk kompendium. Special-pædagogisk Forlag. København 2004.
  • Amning af præmature – en guideline. Rigshospitalet 2008.
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser