Hjem > Motionsgruppe for patienter med psykisk sygdom

Motionsgruppe for patienter med psykisk sygdom

Patienter, der er indlagt med depression, har ofte effekt af at motionere i grupper.

De opnår både den positive effekt af at være i bevægelse, men samtidig bliver afledt fra de depressive tanker og kan skabe sociale relationer med de andre holddeltagere.

Formål

 • At give patienten en oplevelse af egne ressourcer og at de selv er aktive i at blive raske.
 • At forbedre muskelstyrke og condition.
 • Aktivitetsanalyse
 • At skabe relationer og læring mellem patienterne.
 • At observere patientens funktionsevne i forhold til plan-lægning af yderligere ergoterapeutisk intervention.

Fremgangsmåde

 • Praktiske forberedelser – booke en fast tid, booke rum. Udarbejde opslag og informere patienter og samarbejdspartnere
 • Planlægge træningsprogram og valg af musik, fokus på at patienterne oplever succes og der er mulighed for at grine og more sig.
 • Informere og motivere patienterne i god tid, evt. følge dem til træningsrummet.
 • Instruere under træningen, skabe en positiv stemning og mulighed for at forlade træningen, uden det er et nederlag.
 • Afholde 1-2 pauser, hvor der drikkes vand, og hvor der er mulighed for, at deltagerne kan tale sammen.
 • Videregive informationer til samarbejdspartnere efter træningen.

Målgruppe

Patienter indlagt med depression.

Hyppighed

En gang ugentligt i 3, 6 eller 12 måneder.

Ressourcer

Træningslokale med plads til fysisk udfoldelse, og hvor der kan spilles høj musik uden at genere andre. Redskaber til anvendelse under træningen – det flytter fokus fra kroppen.

Referencer

 • Rimer, J.; Mead, G.E. et al.: Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2012.
 • Dunn, W.: Lev Sanseligt. Dansk Psykologisk Forlag 2012.
 • Sundhedsstyrelsen: Fysisk aktivitet – håndbog om fore-byggelse og behandling. 2011
 • Mørch, M.: Kognitiv Terapi – modeller og metoder. Gyldendalsforlag 2005.
 • Townsend, E. Menneskelig aktivitet II. Gyldendals Akade-misk 2008.
 • Borg, T. et al: Basisbog i ergoterapi. Gyldendals Akademisk 2007.
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser