Hjem > Montreal Cogntive Assessment (MoCA)

Montreal Cogntive Assessment (MoCA)

MOCA er et screeningsinstrument, som er udviklet til at undersøge for lettere kognitive forstyrrelser.

Opbygning og anvendelse

MoCA måler forskellige domæner herunder:

  • Opmærksomhed
  • Koncentration 
  • Executiv funktion 
  • Hukommelse 
  • Abstrakt tænkning 
  • Regneevner
  • Orientering

Det tager ca. 10 minutter at udfører testen. Det gøres i samarbejde mellem undersøgeren og personen der undersøges. Se manual for udførsel og scoring af testen på dansk her.

30 point er den maksimale score, men 26 og derover vurderes som normalt kognitivt funktionsniveau. 

MoCA er testet videnskabeligt og der redskabet havde her en sensitivitet på 90% og en specificitet på 100%. Det er derfor vurderet til at være et godt redskab til screening af lettere kognitive forstyrrelser. Læs hele artiklen her.

Referencer

Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bedirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I. et al. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J.Am.Geriatr.Soc., 53, 695-699.

Træning og certificering

Sundhedsprofessionelle brugere af MoCa-test skal trænes og certificeres i brug af redskabet.
Find mere information her

Sidst opdateret
26.03.2021