Hjem > Region Midt-Nord > Medlemsmøder i Region Midt-Nord

Medlemsmøder i Region Midt-Nord

Her kan du finde dokumenter og oplæg fra medlemsmøder, temadage og temaeftermiddage i Region Midt-Nord.

TR-regionsmøde, september 2015

På TR-regionsmøderne drøftedes krydspresset mellem opgaver og ressourcer. Hvordan sikrer man fagligheden i en omstillingstid? På alle møder blev der vist et video-klip med afdelingsterapeut Marie Møldrup, Hospitalsenheden i Horsens, som havde en række gode råd til TR. Du kan se video-klippet med Marie her.

Ergoterapi og plejekulturer den 16., 17. og 18. marts 2015

Nu har vi afholdt alle fyraftensmøderne om ergoterapi i plejekulturer. Det har været spændende at få et øjebliks indblik i de meget forskellige vilkår og rammer der er på dette område. Her efterfølgende vil selskabet for Geriatri, de tre regionsformænd samt Mette Andresen, som har været gennemgående person på alle møderne, sætte sig sammen og drøfte hvad der kan gøres fremadrettet.

Neden for finder I link til redskaber som blev nævnt på møderne samt de slides Mette har anvendt. Det er også et link til en ny rapport om ældres oplevelse af hverdagsrehabilitering. 

Roadshow om plejekultur - Mette Andresen 2015 (slides)

Modificeret COPM

Redskabet NORD - et neutralt observationsredskab til demente (nyt vindue - Facebook)

Rapport om ældres oplevelse af hverdagsrehabilitering, udgivet i marts 2015 (nyt vindue)

Mindfulness marts-april 2011

Sidst opdateret
20.10.2015