Hjem > Region Midt-Nord

Region Midt-Nord

For medlemmer der arbejder eller studerer i Region Midtjylland og Region Nordjylland samt øvrige medlemskategorier, der bor i de to regioner

Seneste nyheder

1. marts 2023
​Efter opstillingsfristen til de politiske poster på valg i ETF er udløbet, står det klart, at formanden for ETF forsat hedder Tina Nør Langager, ligesom regionsformændene Maj Britt Middelhede Olsen (Region Midt-Nord) og Rikke Uldum Abrahamsen (Region Øst) også fortsætter på posterne. I Region Syd er Louise Boros Daugaard nyvalgt regionsformand, hvor hun overtager posten efter afgående regionsformand Anna-Marie Laustsen.
20. januar 2023
Nu nærmer Ergoterapeutforeningens generalforsamlinger i foreningens regioner sig. Som altid er der spændende temaer og oplæg i forbindelse med generalforsamlingerne. Her kan du se datoerne for, hvornår netop din region afholder generalforsamling og tilmelde dig.
9. juli 2021
Ergoterapeuters jobmuligheder har udviklet sig betydeligt de sidste 10 år med blandt andet øget fokus på rehabilitering og dysfagi, hvor ergoterapeuter bidrager med perspektiver, der ellers mangler. Det har givet flere stillinger og nye opgaver. Med den udvikling har rammerne for udøvelse af faget også ændret sig.