Hjem > Mette Andresen, ph.d.

Mette Andresen, ph.d.

Mette Andresen beskæftiger sig med forskellige aspekter af og perspektiver ved seniorlivet. Bl.a. beskæftiger hun sig med meningsfulde aktiviteter, sundhedsfremme, autonomi og deltagelse for ældre.

Mette Andresen er vejleder og forsker på UC Sjælland . Hun overvåger og følger regionale, nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for sundhed og rehabilitering.  

Ph.d. titel: Effekt af individuel tilrettelagte programmer på skrøbelige ældre plejehjemspatienters autonomi
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2009
Vejleder: Lis Puggaard
Udgivelsessted: Syddansk Universitet

For flere af Mettes udgivelser se her

For kontaktoplysninger se her