Hjem > Undersøgelser hos Etf's medlemspanel

Undersøgelser hos Etf's medlemspanel

Etf har etableret et medlemspanel, der består af 877 medlemmer. Det giver en enestående mulighed for løbende at undersøge holdningerne til forskellige emner, der er oppe i tiden. Nedenfor kan du læse mere om de undersøgelser, der er blevet gennemført.
Medlemspanel

Undersøgelser

Ergoterapi på det private marked

Ergoterapi på det private marked

Etf gennemførte i perioden fra d. 27. maj til d. 11. juni 2019 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemspanelet, der består af 860 ergoterapeuter. 334 valgte af besvare undersøgelsen, hvilket er en svarprocent på 39 %.

Undersøgelsen viser, at 36 % (112 personer) er interesseret i at blive privatpraktiserende ergoterapeut – nu eller i fremtiden. 33 % ønsker det ikke, mens 32 ikke ved det.

Knap halvdelen (46 %) af de ergoterapeuter, der er interesseret i at blive privatpraktiserende, forestiller sig at være på deltid med anden beskæftigelse, mens en tredjedel (33 %) forestiller sig at være på fuld tid. De ønsker at arbejde inden for en bred vifte af områder, hvor de mest populære er ”undervisning og supervision” med 60 %’s opbakning og ”genoptræning og rehabilitering” med 50 %.

De ergoterapeuter, der allerede er privatpraktiserende (18 personer), arbejder primært på deltid med anden beskæftigelse (61 %), mens knap en tredjedel (28 %) er på fuld tid. De arbejder inden for mange forskellige områder. De fleste arbejder inden for ”undervisning og supervision” (47 %) og arbejdsmiljø (35 %).

Efter- og videreuddannelse 2018

I perioden fra d. 17. august til d. 29. august 2018 gennemførte Etf en undersøgelse om efter- og videreuddannelse. 464 besvarede spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 53 procent.

Formål

Formålet med undersøgelsen var at øge Etf’s viden om området, som led i arbejdet med fokusområdet ”Kvalitet og trivsel i hverdagen” samt at kunne sammenligne resultaterne med en tilsvarende FTF-undersøgelse fra 2007.

Hvad viste undersøgelsen

Langt de fleste medlemmer af Etf har deltaget i en eller flere efter- og videreuddannelser i det seneste år.

Undersøgelsen viser konkret, at 56 % har deltaget i faglige seminarer, 40 % i formaliserede kurser, mens 27 % har deltaget i anden efter- og videreuddannelse inden for det seneste år. Flere har således deltaget i mere end én efter- og videreuddannelse, mens kun 16 % ikke har deltaget i nogen.

Medlemmerne er indstillet på at forberede sig til efter- og videreuddannelsen uden for arbejdstiden og uden løn. Således er 55 % indstillet på at lægge op mod halvdelen af forberedelsestiden uden for arbejdstiden, mens 27% er indstillet på at lægge al forberedelse uden for arbejdstiden. 10 % vil slet ikke forberede sig uden for arbejdstiden.

Medlemmerne er delvist villige til at bidrage selv ved at efter- og videreuddanne sig uden for arbejdstiden uden løn. Således er 48 % indstillet på at lægge op mod halvdelen af uddannelsen uden for arbejdstiden, mens 3 % er indstillet på at lægge al uddannelse uden for arbejdstiden. 35 % vil slet ikke efteruddanne sig uden for arbejdstiden.

Hvad skal undersøgelsens resultater bruges til?

Undersøgelsen vil blive brugt som en del af Etf’s input til regeringens sammenhængsreform, som blandt andet har fokus på de offentlige ansattes kompetencer.

Flere ergoterapeuter i kommunerne

Kommunerne er over tid blevet det største ansættelsesområde for ergoterapeuter. Ergoterapeutforeningen er generelt optaget af, hvordan det går med beskæftigelsen og rehabiliteringen i kommunerne.

Sidst opdateret
20.01.2020